Primăria Lugoj anunță: elaborarea proiectului de hotărâre pentru stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pentru anul 2024

Astăzi, 07.11.2023,  Primăria Municipiului Lugoj anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pentru anul 2024.

Indexarea impozitelor și taxelor locale este reglementată prin art. 491 din  Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, care prevede că „În cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează anual, până la data de 30 aprilie, de către consiliile locale, ținând cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

Prin excepţie, sumele prevăzute la art. 470 alin. (5) şi (6) din din  Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,  se indexează anual în funcţie de rata de schimb a monedei euro în vigoare în prima zi lucrătoare a lunii octombrie a fiecărui an şi publicată în Jurnalul Uniunii Europene şi de nivelurile minime prevăzute în Directiva de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri. Cursul de schimb a monedei euro şi nivelurile minime, exprimate în euro, prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri se comunică pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei.

La art. 470 alin. (5) și (6) din Legea nr.227/2015 actualizată sunt prevăzute autovehiculele de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone și combinații de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone.

Potrivit Jurnalului Uniunii Europene din 29.09.2023, rata de schimb a monedei euro valabilă la data de 01.10.2023, este de 4,9735 lei/euro, rată publicată pe site-ului oficial al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, mdlpa.ro/pages/politicifiscalesibugetarelocale.

Sumele indexate se aprobă prin hotărâre a consiliului local și se aplică în anul fiscal următor. …”.

Potrivit datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor „pentru indexarea impozitelor și taxelor locale aferente anului 2024, consiliile locale vor utiliza rata inflației de 13,8%”

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 102 din 27.04.2023 a fost aprobat nivelul de indexare al impozitelor și taxelor locale, inclusiv actualizarea limitelor amenzilor, urmând a fi incluse în prezentul proiect pentru aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2024.

Consideraţii de ordin general:

Modificările aduse sistemului local de fiscalitate din România, în ceea ce priveşte impozitele şi taxele locale, prin aprobarea  Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare, au fost datorate în principiu următorilor factori:

  • eliminarea discriminării generate de sistemul fiscal actual în funcţie de natura juridică a contribuabilului, în sensul că, impozitarea clădirilor se face în funcţie de natura juridică a persoanei fizică/juridică, prin noul Cod fiscal sistemul de impozitare a clădirilor se va face în funcţie de destinaţia clădirii care poate fi rezidenţială (cu destinație de locuit) sau nerezidenţială (comercială, alte destinații decât ceea de locuit)
  • reducerea sarcinilor administrativ-fiscale pentru contribuabili;
  • încurajarea investiţiilor;
  • impactul în bugetele  autorităţilor locale acordând acestora posibilitatea să stabilească politica fiscală locală ţinând cont de propriile necesităţi de proiectare bugetară.

Propunerile de modificare a impozitelor și taxelor pentru anul următor sunt grupate în următoarele categorii:

  • indexarea cu indicele general al inflației;
  • modificări ale unor tarife determinate de costurile majorate cu utilitățile;

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include: referatul inițiatorului , textul complet al proiectului de hotărâre și anexele aferente.

Documentaţia poate fi consultată pe pagina de internet a instituţiei, secțiunea „Transparență decizională”, la linkul www.primarialugoj.ro și la sediul instituţiei din Lugoj, Piața Victoriei, nr. 4. Proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Biroul de relaţii cu publicul al instituţiei.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 18.11.2023 ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: contact@primarialugoj.ro; prin poştă, la adresa: Primăria Municipiului Lugoj, Piața Victoriei, nr. 4, Lugoj, jud. Timiș sau la sediul instituţiei, la Biroul de relaţii cu publicul, între orele 8-16.

Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri pentru proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pentru anul 2024”.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul www.primarialugoj.ro, secțiunea „Transparență decizională”. Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată tot în scris.

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 11.12.2023.

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0256/352240, e-mail: contact@primarialugoj.ro, persoană de contact: Adela-Vasilica Vago.

 

                                                        PRIMAR INTERIMAR

                                                        Bogdan-Ștefan Blidariu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.