Consiliul Local Lugoj, convocat în ședință ordinară. Pe ordinea de zi: 9 proiecte de hotărâri

Prin dispoziția primarului interimar Bogdan Ștefan Blidariu nr. 399 din 23 aprilie 2024, Consiliul Local al Municipiului Lugoj a fost convocat în ședință ordinară, pentru data de 29.04.2024, ora 1200, în „sala de protocol” a Primăriei Municipiului Lugoj.

Consilierii locali care nu pot participa fizic la lucrările ședinței au posibilitatea să participe prin mijloace electronice, prin platforma online de videoconferință.

Membrii Consiliului Local al Municipiului Lugoj sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului local din data de 29.04.2024, conține 9 proiecte de hotărâri:

  1. Proiect de hotărâre nr. 43 privind aprobarea indexării nivelurilor impozitelor și taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum și limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local, care se indexează anual pe baza ratei inflației, aplicabile în anul fiscal 2025. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj (Necesar avizul Comisiei activități economico – financiare, agricultură, comerț, turism, activități social – culturale, tineret și sport);
  2. Proiect de hotărâre nr. 66 privind aprobarea prelungirii termenului contractului de administrare nr. 47056 din 12.05.2022. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
  3. Proiect de hotărâre nr. 67 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Construirea de locuințe nZEB plus pentru tineri la nivelul Municipiului Lugoj”. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj (Necesar avizul Comisiei activități economico – financiare, agricultură, comerț, turism, activități social – culturale, tineret și sport);
  4. Proiect de hotărâre nr. 68 privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune nr. 140/10418 din 30.07.1998 a terenului situat în intravilanul municipiului Lugoj, în suprafață de 45 m.p., înscris în C.F. nr. 400046 Lugoj (Nr. C.F. vechi: 9354), nr. Top. 9354. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
  5. Proiect de hotărâre nr. 69 privind exprimarea acordului pentru alipirea unor terenuri aparținând domeniului privat al municipiului Lugoj, concesionate pe seama societății GORUNELU ALEX S.R.L. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
  6. Proiect de hotărâre nr. 70 privind aprobarea agendei manifestărilor culturale pe anul 2024 a Bibliotecii Municipale Lugoj. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj (Necesar avizul Comisiei activități economico – financiare, agricultură, comerț, turism, activități social – culturale, tineret și sport);
  7. Proiect de hotărâre nr. 71 privind rectificarea unei suprafețe de teren înscrisă în C.F. nr. 406022 Lugoj (nr. C.F. vechi: 248 LR), nr. top. 392-393/1-394-395/1 și atestarea acesteia la domeniul privat al municipiului Lugoj. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
  8. Proiect de hotărâre nr. 73 privind alegerea președintelui de ședință. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj (Necesar avizul Comisiei juridice, de disciplină, muncă, învățământ, sănătate, familie, protecție socială, protecția copiilor, apărarea ordinii și liniștii publice, respectarea drepturilor omului și libertăților cetățenești, culte);
  9. Proiect de hotărâre nr. 74 privind aprobarea participării UAT Municipiul Lugoj în cadrul Proiectului „MODERNIZAREA REȚELEI DE BIBLIOTECI PENTRU A DEVENI HUB-URI DE DEZVOLTARE A COMPETENȚELOR DIGITALE, DIN CADRUL PLANULUI NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ (PNRR) – HUB COMUNA BREZNIȚA-MOTRU, JUDEȚUL MEHEDINȚI”. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj (Necesar avizul Comisiei activități economico – financiare, agricultură, comerț, turism, activități social – culturale, tineret și sport).

 

           II. Probleme ale Comisiilor de specialitate.

            III. Diverse.

Lugoj Expres Consiliul Local Lugoj, convocat în ședință ordinară. Pe ordinea de zi: 9 proiecte de hotărâri teren taxe locale Lugoj taxe locale ședință ordinară proiecte Lugoj impozite Lugojj impozite hotărâri Consiliul Local Lugoj Consiliul Local concesiune bugetul local agenda manifestărilor culturale

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.