Primăria Lugoj anunță elaborarea proiectului de hotărâre pentru stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2023

Primăria Municipiului Lugoj anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2023.

Indexarea impozitelor și taxelor locale este reglementată prin art. 491 din  Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, care prevede că „În cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează anual, până la data de 30 aprilie, de către consiliile locale, ținând cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

Sumele indexate conform alin. (1) se aprobă prin hotărâre a consiliului local și se aplică în anul fiscal următor.

Potrivit datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor ”Pentru indexarea impozitelor și taxelor locale aferente anului 2023, consiliile locale vor utiliza rata inflației de 5,1%”.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 172/2022 a fost aprobat nivelul de indexare al impozitelor și taxelor locale, inclusiv actualizarea limitelor amenzilor, urmând a fi incluse în prezentul proiect pentru aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023.

Consideraţii de ordin general:

Modificările aduse sistemului local de fiscalitate din România, în ceea ce priveşte impozitele şi taxele locale, prin aprobarea  Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare, au fost datorate în principiu următorilor factori:

– eliminarea discriminării generate de sistemul fiscal actual  în funcţie de natura juridică a contribuabilului, în sensul că, impozitarea clădirilor se face în funcţie de natura juridică a persoanei fizică/juridică, prin noul Cod fiscal sistemul de impozitare a clădirilor se va face în funcţie de destinaţia clădirii care poate fi rezidenţială (cu destinație de locuit) sau nerezidenţială (comercială, alte destinații decât ceea de locuit)

– reducerea sarcinilor administrativ-fiscale pentru contribuabili;

– încurajarea investiţiilor;

– impactul  în bugetele  autorităţilor locale acordând acestora posibilitatea să stabilească politica fiscală locală ţinând cont de propriile necesităţi de proiectare bugetară. Propunerile de modificare a impozitelor și taxelor pentru anul următor sunt grupate în următoarele categorii:

  • indexarea cu indicele general al inflației
  • modificării impuse de OG 16/2022 (pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare) – stabilirea valorilor impozabile a clădirilor pe baza grilei utilizate de Camera Notarilor, valoarea impozabilă a terenului de sub construcții se adaugă valorii clădirii, eliminarea clădirilor mixte și a limitei de majorare a impozitelor
  • modificări ale unor tarife determinate de costurile majorate cu utilitățile.

Modificarea legislaţiei, determină în cele mai multe cazuri, majorări ale impozitelor şi taxelor locale. În afara creşterilor impuse prin lege,  consiliile locale pot majora impozitele şi taxele locale în funcţie de următoarele criterii: economice, sociale, geografice, urbanistice, precum şi de necesităţile bugetare locale, cu excepţia taxelor prevăzute la art. 494 alin. (10) lit. b).

Criteriile în baza cărora se majorează unele impozite și taxe locale în conformitate cu prevederile art. 489 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare sunt:

  • necesitatea păstrării, în general, a unui nivel al fiscalității locale comparabil cu anii anteriori în vederea asigurării caracterului predictibil al impozitelor și taxelor locale
  • necesitatea asigurării sustenabilității municipiului în perioada viitoare
  • necesitatea asigurării de servicii publice de calitate pentru locuitorii municipiului
  • criterii care au la bază considerente de natură economică, social, determinate de necesitățile bugetului local: impulsionarea activității economice, îmbunătățirea aspectului urban al localității (străzile, centrul), eficiența sistemului public de furnizare a apei, de canalizare, transport public, sănătate publică
  • necesitatea aducerii nivelului fiscalității locale la cel al altor localități în vederea asigurării caracterului de egalitate a impozitelor și taxelor locale pe plan național.

Cotele de majorare sunt cuprinse în anexa 1 la proiectul de hotărâre.

Potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2023, se propune acordarea unor facilităţi fiscale, respectiv acordarea unei bonificaţii de 10% (în Lege – până la 10%) pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, impozitului pe teren şi a impozitului pe mijloacele de transport datorate pentru întregul an de către persoanele fizice şi juridice (cu excepția persoanelor juridice care achită obligația de plata la ghișeele Primăriei prin chitanță cu numerar sau P.O.S), până la primul termen de plată.

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include: referatul inițiatorului, textul complet al proiectului de hotărâre și raportul de specialitate.

Documentaţia poate fi consultată pe pagina de internet a instituţiei, secțiunea „Transparență decizională”, la linkul www.primarialugoj.ro și la sediul instituţiei din Lugoj, Piața Victoriei, nr. 4. Proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Biroul de relaţii cu publicul al instituţiei.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 19.08.2022 ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: contact@primarialugoj.ro; prin poştă, la adresa: Primăria Municipiului Lugoj, Piața Victoriei, nr. 4, Lugoj, jud. Timiș sau la sediul instituţiei, la Biroul de relaţii cu publicul, între orele 8-16.

Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri pentru proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2023”.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul www.primarialugoj.ro, secțiunea „Transparență decizională”. Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată tot în scris.

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 15.09.2022.

Pentru informaţii suplimentare: telefon: 0256/352240, e-mail: contact@primarialugoj.ro, persoană de contact: Iuliana-Alina Chiriac.

 

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.