Consiliul Local Lugoj stabilește impozitele și taxele locale pentru 2021

Consiliul Local Lugoj se va întruni joi, 30 iulie, de la ora 14, într-o nouă ședință ordinară online.

Cu acest prilej, consilierii lugojeni vor dezbate proiectul de hotărâre inițiat de către consilierii liberali Mihai Anghel, Mihai Agache, Bogdan Blidariu și Mariana Epure, privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2021, precum și proiectele de hotărâri inițiate de consilierul PMP Liviu Brîndușoni, care vizează acordarea unor facilități fiscale la plata impozitului anual pe clădiri, a taxei lunare pe clădiri și a unor taxe locale.

Pe ordinea de zi a ședinței se mai află proiectele de hotărâri inițiate de primarul Francisc Boldea, privind:

 • validarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Lugoj al doamnei Rusu Daniela –  Maria;
 • desemnarea doamnei Rusu Daniela – Maria, membru în Comisia de specialitate  ,,Amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului”;
 • aprobarea listei de repartizare pentru locuințele ANL rămase vacante pe perioada exploatării acestora în regim de închiriere;
 • aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită către Poliţia Municipiului Lugoj a unor părţi componente ale sistemului de securitate: ,,Supraveghere video oraş Lugoj”;
 • aprobarea tarifelor unice și a tarifelor distincte practicate de către RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. în raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale desfășurată în Zona 0 a județului Timiș, în baza contractului de delegare prin concesiune a activității de colectare și transport a deșeurilor nr. 1746/22.09.2017;
 • aprobarea Planului Urbanistic Zonal – “Construire parcări și anexe hale industriale”, municipiul Lugoj, județul Timiș, str. Traian Vuia F.N.;
 • aprobarea Planului Urbanistic Zonal – “Locuințe rezidențiale”, municipiul Lugoj, județul Timiș, str. Panselelor – str.Teiului, F.N.;
 • aprobarea începerii procedurii pentru vânzare a unui teren în suprafață de 352 m.p., situat  în municipiul Lugoj, str. Bocșei nr. 77/F;
 • aprobarea începerii procedurii pentru vânzare a unui teren în suprafață de 975 m.p., situat  în municipiul Lugoj, str. Salcâmilor nr. 19;
 • acordul înscrierii în Cartea Funciară a dezlipirii imobilului – teren, aparținând domeniului public al municipiului Lugoj, situat în intravilanul Municipiului Lugoj, înscris în C.F. nr. 404147 Lugoj ( Nr. C.F. vechi: 3428), nr. Top: 1222-1223/1-1225/1/18/a;
 • atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Lugoj a unor imobile – terenuri;
 • aprobarea organigramei și a statului de funcţii ale Serviciului Public Comunitar Local pentru Evidenţa Persoanelor Municipiului Lugoj, din subordinea Consiliului Local al Municipiului Lugoj;
 • aprobarea costului serviciului de îngrijire a persoanelor vârstnice la domiciliu și a contribuției persoanei vârstnice în funcție de nivelul veniturilor nete ale acesteia;
 • modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 63 din 30.04.2020 privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere și a contribuției lunare de întreținere datorată de beneficiarii și /sau susținătorii legali ai acestora, pentru serviciile acordate în regim rezidențial în cadrul Complexului de servicii pentru persoane vârstnice “Sfântul Nicolae”;
 • aprobarea Proiectului tehnic, Devizul general și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Proiect instalații de ventilare și climatizare” conform Expertizei tehnice la Bazinul acoperit;
 • aprobarea Proiectului tehnic, Devizul general și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Proiect arhitectură modificări interioare” conform Expertizei tehnice la Bazinul acoperit;
 • acordarea unui sprijin financiar unităţilor/lăcaşurilor de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute în România, situate pe raza administrativ – teritorială a municipiului Lugoj;
 • modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 132 din 09.07.2018 privind aprobarea Proiectului «Construcția și dotarea unei săli de sport școlare la Colegiul Tehnic “Valeriu Braniște – Lugoj”» în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.2, apelul de proiecte nr. POR/2017/10/10.1/10.2/7 REGIUNI și a cheltuielilor legate de proiect.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.