ANUNȚ referitor la elaborarea proiectului de hotărâre privind reorganizarea Casei de Cultură a Municipiului Lugoj, prin schimbarea statutului

Primăria Municipiului Lugoj anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ:

Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor de reorganizare a Casei de Cultură a Municipiului Lugoj din așezământ cultural, prin schimbarea statutului, în instituția publică de spectacole și concerte Casa de Cultură ,,Traian Grozăvescu‘‘  Lugoj.

Casa de Cultură a Municipiului Lugoj funcționează în prezent ca așezământ cultural, instituție publică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Lugoj potrivit  Regulamentului de Organizare și Funcționare aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Lugoj nr. 163 din 31.07.2007.

Din istoricul Casei de Cultură a Municipiului Lugoj rezultă că originile acesteia datează încă din  anul 1855, anul în care a fost înființată „Casina Româna”, prima formă organizată de răspândire a culturii în mediul local, prin care s-a urmărit emanciparea națională și socială a românilor la acea vreme. Ulterior, forma de organizare a luat diferite forme, de la societate culturală, asociație, societate, cercuri academice, la Casa Orășenescă de Cultură și Casa Raională de Cultură.

În forma actuală funcționează din anul 1968, când, prin Decizia Consiliului Popular Județean Timiș, nr. 26 din 18 martie, Casa de Cultură a Municipiului Lugoj este organizată ca așezământ cultural, având ca menire asigurarea accesului comunității la produsele cultural-artistice, funcționând sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Lugoj.

 Unul din obiectivele instituţiei este oferirea de servicii şi produse culturale diverse, pentru satisfacerea nevoilor culturale ale municipiului Lugoj, în scopul creşterii gradului de acces şi de participare a cetăţenilor la viaţa culturală, însă actuala formă de organizare nu reflectă nivelul așteptărilor cetățenilor din Municipiul Lugoj.

 Prin adresa nr.790 din 05.07.2023,  înregistrată la Primăria Municipiului Lugoj sub numărul 16/78610 din 12.07.2023, Casa de Cultură a Municipiului Lugoj propune spre aprobare reorganizarea din așezământ cultural în instituție de spectacole și în acest sens se propune aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, Organigrama și Statul de funcții.

 Organigrama şi Statul de funcţii ale Casei de Cultură a Municipiului Lugoj. sunt aprobate prin HCL nr. 20 din 25.02.2021

 Casa de Cultură a Municipiului Lugoj  prin  reorganizare în instituție de spectacole și concerte impune modificarea corespunzătoare a Organigramei și a Statului de funcții, raportat la Organigrama și Statul de funcţii actuale.

Mai mult, urmare a solicitării Casei de Cultură a Municipiului Lugoj  de schimbare a denumirii instituției publice, a fost inițiat  proiectul de hotărâre nr. 198 din 07.07.2023 privind schimbarea denumirii instituției publice Casa de Cultură a Municipiului Lugoj în Casa de Cultură ,,Traian Grozăvescu” Lugoj., proiect transmis în vederea obținerii avizului  Comisiei Județene pentru atribuirea sau schimbarea de denumiri-județul Timiș.

Prin urmare se consideră necesar în vederea respectării dispozițiilor legale în vigoare, aprobarea de către Consiliul Local a următoarelor:

  • Schimbarea statutului Casei de Cultură a Municipiului Lugoj din așezământ cultural, în instituția publică de spectacole și concerte Casa de Cultură ,,Traian Grozăvescu” Lugoj, cu personalitate juridică, ce va funcționa sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Lugoj.
  • Stabilirea sediului instituției de spectacole și concerte;
  • Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare;
  • Aprobarea organigramei și a statului de funcții;
  • Transmiterea în administrare a imobilului Teatrul Municipal ,,Traian Grozăvescu”;
  • Aprobarea Contractului de administrare.

 Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include: referatul inițiatorului,  textul complet al proiectului de hotărâre, Anexele 1-5 care fac parte integrantă din hotarare și adresa nr.16/78610 din 12.07.2023 a Casei de Cultură a Municipiului Lugoj.

Documentaţia poate fi consultată pe pagina de internet a instituţiei, secțiunea „Transparență decizională”, la linkul www.primarialugoj.ro și la sediul instituţiei din Lugoj, Piața Victoriei, nr. 4. Proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Biroul de relaţii cu publicul al instituţiei.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 03.08.2023 ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: contact@primarialugoj.ro; prin poştă, la adresa: Primăria Municipiului Lugoj, Piața Victoriei, nr. 4, Lugoj, jud. Timiș sau la sediul instituţiei, la Biroul de relaţii cu publicul, între orele 8-16.

Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri pentru proiectul de hotărâre  privind aprobarea măsurilor de reorganizare a Casei de Cultură a Municipiului Lugoj din așezământ cultural, prin schimbarea statutului, în instituția publică de spectacole și concerte Casa de Cultură ,, Traian Grozăvescu‘‘  Lugoj.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul www.primarialugoj.ro, secțiunea „Transparență decizională”. Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată tot în scris.

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 01.09.2023.

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0256/352240, e-mail: contact@primarialugoj.ro, persoană de contact: Vago Adela-Vasilica.

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.