Anunț privind elaborarea proiectului de hotărâre pentru aprobarea procedurii de stabilire și aplicare a taxei de salubrizare

Primăria Municipiului Lugoj anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de stabilire și aplicare a taxei de salubrizare.

La nivelul Municipiului Lugoj, asigurarea serviciului de salubrizare la cele mai înalte standarde de calitate este indispensabilă, acest serviciu fiind de natură a servi necesităților fundamentale ale comunității locale, instituțiilor public și ale operatorilor economici.

Din această perspectivă, este necesară implementarea unui sistem care să fie de acord cu nevoile cetățenilor și care să respecte dispozițiile legale adoptate în acest sens și principiile care guvernează această activitate,

Astfel, unul din principalele obiective la nivelul unității administrativ-teritoriale este susținerea unui mediu curat, menit să protejeze sănătatea cetățenilor.

La nivelul municipiului Lugoj, derularea serviciilor de salubrizare este asigurată în principal de operatorul RETIM S.A., iar o parte a acestor servicii se asigură de către Serviciul salubrizare al municipiului Lugoj și societatea Administrare Patrimoniu Lugoj S.R.L.

Beneficiarii serviciului de salubrizare, atât persoane fizice, cât și juridice, suportă strict costurile generate de serviciile de care beneficiază în baza unui contract individual, încheiat cu operatorul RETIM S.A.

Aceste contracte permit realizarea unei evidențe reale a beneficiarilor serviciului, evitând neconcordanțele între numărul utilizatorilor înregistrați în evidențele U.A.T. și numărul utilizatorilor care beneficiază real de acest serviciu.

În vederea reglementării situației utilizatorilor care refuză să încheie contract individual de salubrizare, devin incidente prevederile Legii nr. 101/2006 privind salubrizarea localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

Art.26 (1) În funcţie de modalitatea de plată stabilită şi de natura activităţilor prestate, atât în cazul gestiunii directe, cât şi în cazul gestiunii delegate, pentru asigurarea finanţării serviciului de salubrizare, utilizatorii achită contravaloarea serviciului de salubrizare prin:

  1. a) tarife, în cazul prestaţiilor de care beneficiază individual, pe bază de contract de prestare a serviciului de salubrizare;
  2. b) taxe de salubrizare, în cazul prestaţiilor de care beneficiază individual fără contract;
  3. c) taxe şi impozite locale, în cazul prestaţiilor efectuate în beneficiul întregii comunităţi locale, pe căile publice şi/sau pe spaţiile din domeniul public şi privat al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale. Plata contravalorii prestaţiilor se face pe baza facturilor emise de către operator, la tarifele aprobate de autoritatea deliberativă a unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale sau, după caz, de adunarea generală a asociaţiei de dezvoltare intercomunitară şi fundamentate de operator, în conformitate cu normele metodologice elaborate şi aprobate de A.N.R.S.C.

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include: referatul inițiatorului și textul complet al proiectului de hotărâre.

Documentaţia poate fi consultată pe pagina de internet a instituţiei, secțiunea „Transparență decizională”, la linkul www.primarialugoj.ro și la sediul instituţiei din Lugoj, Piața Victoriei, nr. 4. Proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Biroul de relaţii cu publicul al instituţiei.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 22.05.2023 ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: contact@primarialugoj.ro; prin poştă, la adresa: Primăria Municipiului Lugoj, Piața Victoriei, nr. 4, Lugoj, jud. Timiș sau la sediul instituţiei, la Biroul de relaţii cu publicul, între orele 8-16.

Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea procedurii de stabilire și aplicare a taxei de salubrizare”.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul www.primarialugoj.ro, secțiunea „Transparență decizională”. Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată tot în scris.

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 22.06.2023.

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0256/352240, e-mail: contact@primarialugoj.ro, persoană de contact: Iuliana-Alina Chiriac.

 

 

 

 

 

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.