UPT scoate la admitere 59 de programe de studii de master, 5 în premieră

Studiile universitare de master sunt a doua treaptă a studiilor universitare, care asigură aprofundarea în domeniul studiilor de licență sau într-un domeniu apropiat, dezvoltarea capacităților de cercetare științifică și constituie o bază pregătitoare obligatorie pentru studiile doctorale.

Universitatea Politehnica Timișoara a depus întotdeauna eforturi pentru asigurarea celor mai bune programe de studii, la toate nivelurile, pentru o cât mai bună inserție a absolvenților săi pe piața muncii. Și în acest an, universitatea a venit cu o serie de noutăți și în ceea ce privește învățământul la nivel de master, oferind absolvenților de licență 59 de programe de studii, dintre care cinci în domenii noi, în concordanță cu solicitările din partea angajatorilor și cu nevoile înregistrate pe piața muncii.

Dintre noutățile din acest an, la nivel de master, menționăm:

– „Cloud Computing and Internet of Things” („Procesare cloud și internetul lucrurilor”), în cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare

Caracterul inovator al acestui program de master constă în abordarea și îmbinarea a două domenii deosebit de dinamice, moderne și răspândite din domeniul mare al Calculatoarelor și Tehnologiei Informației, și anume Cloud Computing și Internet of Things. Cloud Computing oferă putere mare de procesare și suport masiv de memorare în timp ce Internet of Things oferă interconectare și ubicuitate. Disciplinele din planul de învățământ asigură pregătirea în componente ale domeniilor IT și Cloud (Smart Sensors and Sensor Networks, Advanced DSP Systems), arhitecturi și suport software (Algorithms and Protocols in IoT and Cloud, IoT and Cloud Architectures and Communication Technologies, Operating Systems for IoT), probleme specifice (Big Data in Cloud and IoT, Security and Privacy in IoT and Cloud) și aplicații (Vehicle to X Communication, Development of IoT Products).

– „Machine Learning” („Învățare Automată”), în cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare

Absolvenţii vor dobândi o specializare în domeniul învăţării automate, iar masterul le va asigura abilităţi şi competenţe care să le permită dezvoltarea de sisteme cu inteligenţă artificială şi abordarea unor teme de cercetare din domeniul învăţării automate. Industria de IT este una extrem de dinamică, iar în ultimii ani componenta de inteligenţă artificială ocupă un loc din ce în ce mai important. Astfel, sistemele cu inteligenţă artificială sunt tot mai prezente în toate aspectele vieţii cotidiene, de la obiectele de uz casnic, la automobile, la jocurile pe calculator, la aplicaţiile mobile şi la activităţile pe le desfăşurăm la locul de muncă. Prin activităţile didactice şi de cercetare propuse în cadrul acestui program de master, studenţii dobândesc competenţe care le facilitează inserţia directă în industria de IT, precum şi cercetarea în domeniu.

– „Securitatea Informațiilor și a Sistemelor Cibernetice” (SISC), în cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare

Dezvoltarea programului de masterat s-a făcut în concordanță cu cerințele mediului economic, folosind o abordare interdisciplinară și punând accent pe partea aplicativă. Absolvenții acestui program de masterat vor dobândi o calificare în domeniul securității informațiilor și a sistemelor cibernetice constând în abilități și competențe care le vor permite abordarea problemelor de securitate în diverse domenii. Noi probleme de securitate în sisteme informaționale și cibernetice sunt tot mai des raportate, susținând necesitatea personalului calificat în acest domeniu. Prin activitățile didactice și de cercetare propuse prin acest program de masterat, studenții vor dobândi competențe care le vor facilita obținerea unui loc de muncă într-un domeniu de mare perspectivă.

– „Proiectare complexă în arhitectură”, în cadrul Facultății de Arhitectură și Urbanism

Masterul va aborda teme de proiectare de o anvergură mai consistentă, inserate în peisaje urbane cu problematici complexe, teme de proiectare care au grad de complexitate sporit, necesitând o pregătire mult mai aprofundată pentru arhitecţii ce-şi vor asuma asemenea responsabilităţi. Masterul abordează în primul rând construcții ce aduc împreună programe diferite, mai mult sau mai puţin complementare, investiţii mari cu implicaţii economice, sociale, culturale şi ecologice consistente. În al doilea rând, este vorba despre situaţii/amplasamente care la rândul lor pun probleme deosebite, necesitând abordări multicriteriale, multistratificate şi multiprofesionale.

– „Managementul organizațiilor publice, în cadrul Facultății de Management în Producție și Transporturi

Misiunea programului este de a forma specialiști în domeniul Științe Administrative, ce dețin competențe deosebite în managementul organizațiilor publice, prin dezvoltarea unor abilități de cercetare științifică în domeniile relevante acestei specializări, ca fundament al viitoarei activități într-o funcție publică sau în cadrul organizațiilor prestatoare de servicii publice.

Informații suplimentare despre studiile de masterat din cadrul Universității Politehnica Timișoara sunt disponibile pe website-ul instituției (www.upt.ro), în secțiunea dedicată admiterii.

Cifrele de școlarizare, cu taxă și fără taxă, aferente tuturor celor 59 de programe de master oferite de Universitatea Politehnica Timișoara sunt detaliate în tabelul de mai jos.

 

Repartizarea cifrei de școlarizare pentru studii universitare de master

 

 

  Facultatea Denumirea programului de studii universitare de master

 

Locuri 2020
  Buget Taxa
   
    Software Engineering (Inginerie software) 30 4
    Information Technology (Tehnologia informației) 25 4
    Automotive Embedded Sofware (Sisteme încorporate pentru domeniul auto)

 

20 4
   
       
    Sisteme informatice în îngrijirea sănătății 25 4
    Ingineria sistemelor automate 25 4
1 Automatică și Calculatoare Sisteme informatice aplicate în producție și servicii 30 4
    Tehnologii informatice 30 4
    Machine Learning (Învățare Automată) 30 8
    Securitatea informațiilor și a sistemelor cibernetice 25 4
    Cloud Computing and Internet of Things (Procesare cloud și internetul lucrurilor) 25 4
   
       
    TOTAL 265 44
    Ingineria şi managementul mediului in industrie/Ingineria compușilor anorganici și protecția mediului 32 15
 
 
2

 

 

 

Chimie Industrială şi Ingineria

Mediului

Produse de sinteză organică fină, semisinteză și naturale/Controlul și avizarea produselor alimentare 32 15
   
  TOTAL 64 30
       
  Construcții

 

 

 

 

 

Dezvoltare durabilă-Audit energetic și securitate la incendiu a clădirilor 22 6
 
 
  Infrastructuri pentru transporturi 22 6
  Optimizarea exploatării sistemelor de inginerie sanitară și protecția    
  mediului 46 12
3 Optimizarea sistemelor hidrotehnice    
  Advanced Design of Steel and Composite Structures 20 6
  Reabilitarea construcțiilor 22 6
  Cadastru și evaluarea bunurilor imobile 29 10
  Optimizarea și modernizarea sistemelor de instalații 29 10
  TOTAL 190 56
    Electronica sistemelor inteligente 32 10
    Ingineria rețelelor de telecomunicații 32 10
    Tehnologii multimedia 32 10
4 Electronică, Telecomunicaţii şi

Tehnologii Informaţionale

Electronică biomedicală 32 10
Tehnologii, sisteme și aplicatii pentru e-Activități 32 10
 
    Communication networks (Ingineria rețelelor de comunicații) 25 10
     
         
    TOTAL 185 60
  Electrotehnică

și

Electroenergetică

Electrotehnică şi electronică de putere 43 5
5 Conducerea sistemelor electroenergetice 43 5
  TOTAL 86 10
    Management antreprenorial în administrarea afacerilor 25 10
    Ingineria şi managementul competitivităţii 25 10
  Management în Producţie şi

Transporturi

Ingineria şi managementul sistemelor logistice 25 10
6 Quality and Competitiveness Engineering and Management  (Ingineria şi managementul calității și competitivităţii) (eng.) 15 20
 
       
    Managementul organizațiilor publice 10 20
    TOTAL 100 70
7

 

 

 

 

 

Mecanică

 

 

 

Inginerie integrată 25 10
Procedee productive de sudare în mediu de gaze protectoare 25 10
Materiale și tehnologii avansate 25 10
Ergoinginerie în mecatronică 25 10
Ingineria calității în mecatronică și robotică 25 10
Sisteme robotice cu inteligență artificială 25 10
Hidrodinamica mașinilor și sistemelor hidromecanice 25 10
Ingineria relațiilor de muncă, sănătate și securitate în muncă 25 10
Ingineria sistemelor de propulsie pentru autovehicule 25 10
Managementul calității proceselor tehnologice 25 10
Tehnici avansate în transportul rutier 25 10
Sisteme feroviare moderne 25 10
Sisteme integrate pentru fabricație agroalimentară 25 10
Inginerie mecanică avansată 25 10
Implanturi proteze și evaluare biomecanică 25 10
TOTAL 375 150
8

 

 

 

 

 

Inginerie din Hunedoara

 

 

 

Tehnici informatice în ingineria electrică 25 5
Sisteme avansate de utilizare industrială a energiei electrice 25 5
Ingineria și managementul sistemelor mecanice 25 5
Ingineria şi managementul dezvoltării durabile în industria

materialelor

25

 

5
 
Materiale şi tehnologii avansate pentru industria autovehiculelor 25 5
TOTAL 125 25
9

 

 

Arhitectură și Urbanism

 

Proiectare complexă în arhitectură 10 10
Restaurare și regenerare patrimonială 15 5
Tendinţe, materiale şi tehnologii noi în arhit.de interior 15 5
TOTAL 40 20
10 Departamentul de

Matematică

Metode și tehnici statistice în sănătate și în cercetarea clinică 20 10
TOTAL 20 10
11

 

 

Științe ale Comunicării

 

Comunicare, relații publice și media digitală 25 25
Comunicare în afaceri 25 25
TOTAL 50 50
  TOTAL   1500 525

 

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.