Tichete sociale în vederea achiziționării de mese calde, pentru persoanele cele mai defavorizate

În perioada 17- 22 noiembrie a.c., se pot ridica și depune la sediul Direcției de Asistență Socială Comunitară Lugoj formularele de Cerere – Declarație pe propria răspundere privind tichetele sociale acordate la nivelul municipiului prin programul local de asistență socială “Tichete sociale în vederea achiziționării de mese calde”.

Începând cu luna decembrie a.c., cererile însoțite de actele doveditoare solicitate se vor putea depune în perioada 1-15 ale fiecărei luni, iar completarea și semnarea de către beneficiarul îndreptățit a cererii și declarațiilor pe propria răspundere se face numai în prezența persoanelor desemnate din cadrul Serviciului Beneficii Sociale

Tichetele sociale se acordă următoarelor categorii de persoane:

  • familiile cu copii preșcolari și elevi aflați în întreținerea acestor familii al căror venit net mediu lunar pe o persoana in întreținere este sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoana singura, luat în calcul la stabilirea ajutorului social (în prezent 142 lei);
  • persoanele care au împlinit vârsta de pensionare, aflate într-una dintre următoarele situații: sunt izolate social, nu au susținători legali, sunt lipsite de venituri;
  • orice persoană, care locuiește și se gospodărește singură și care temporar nu realizează venituri – maxim 90 de zile pe an;
  • familiile care nu realizează niciun venit.

Actele necesare sunt:

Cererea – declarație pe propria răspundere scrisă a beneficiarului sau al reprezentantului legal al acestuia, va fi însoțită de următoarele documente justificative:

  • acte de identitate valabile (B.I./C.I.), în copie;
  • documentele prevăzute în cerere la codul de venit corespunzător, după caz;
  • certificate de naștere, după caz;
  • certificate de căsătorie, după caz;
  • adeverința de la instituțiile de învățământ, după caz;
  • orice alte documente necesare stabilirii dreptului.

În cazul persoanelor nedeplasabile, cererile de acordare a tichetelor sociale se depun de către soțul, soția sau reprezentantul legal (curator, tutore) în baza actelor de identitate ale acestora, prin consemnarea în clar a calității persoanei împuternicite.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.