PS Alexandru Mesian, episcop greco-catolic de Lugoj: Scrisoare Pastorală la Sărbătoarea Nașterii Domnului 2022

ALEXANDRU,
Din mila lui Dumnezeu și grația Sfântului Scaun Apostolic al Romei,
Episcop român unit, greco-catolic al Eparhiei de Lugoj
 

Onoratului cler
și iubitorului popor credincios
har, binecuvântare și mântuire de la Dumnezeu-Tatăl
și de la Domnul nostru Isus Cristos

„Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire (Lc 2,14)

Iubiţi fraţi întru preoţie,
Iubiţi credincioşi,
Iubiții mei fii sufletești,

Din mila lui Dumnezeu am ajuns din nou să sărbătorim Nașterea Domnului nostru Isus Cristos, Sfântul Crăciun, zi de mare bucurie pentru noi toți, căci este începutul mântuirii noastre.

În Simbolul credinței pe care-l recităm la fiecare Sfântă Liturghie, spunem: „Care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire S-a coborât din ceruri, și S-a întrupat de la Spiritul Sfânt și din Maria Fecioara și S-a făcut om”.

Omenirea ajunsese sub stăpânirea diavolului. Nu ne puteam adresa lui Dumnezeu cu cuvântul Tată.

Isus este acela care, prin venirea Sa în lume, prin patima și moartea Sa, a adus mântuirea neamului omenesc și a îmblânzit mânia lui Dumnezeu ce era asupra noastră.

La Betleem, Nașterea Fiului lui Dumnezeu are loc într-un mod cu totul diferit. Iosif și Maria se regăsesc în situația a doi părinți rătăciți printre străini; necunoscuți de nimeni; nimenea nu-i primește, nimenea nu le acordă nicio atenție. În această atmosferă se va naște Fiul lui Dumnezeu, într-un staul de oi, într-un grajd.

Semnele momentului nașterii sunt evidente, iar Iosif și Maria se văd nevoiți să se retragă la capătul satului, afară din sat, la marginea Betleemului, la o stână. Aici, Maria îl va aduce în lume pe fiul ei, Care este Fiul lui Dumnezeu, Mesia. Patul în care nou-născutul va fi așezat imediat după naștere este o iesle. Într-un târziu, vor veni păstori de la alte stâne. Aceștia vor da primul semnal cu privire la importanța evenimentului, pentru că lor le-a vestit îngerul.

„Şi iată îngerul Domnului a stătut lângă ei şi slava Domnului a strălucit împrejurul lor, şi ei s-au înfricoşat cu frică mare. Dar îngerul le-a zis: Nu vă temeţi. Căci, iată, vă binevestesc vouă bucurie mare, care va fi pentru tot poporul. Că vi s-a născut azi Mântuitor, Care este Hristos Domnul, în cetatea lui David. Şi acesta va fi semnul: Veţi găsi un prunc înfăşat, culcat în iesle” (Lc 2,9-12).

 Iubiți credincioși,

Ca să înțelegem mai bine atmosfera din Betleem la Nașterea Fiului lui Dumnezeu, vom observa că în preajma Lui s-au aflat niște oameni, având o profesie care nici până astăzi nu se bucură de prea mare prestigiu. Să fie oare această descriere alcătuită pentru a ne inspira milă și compasiune? Nici vorbă! Descrierea pe care o face Sfântul Evanghelist Luca este străbătută de accente mult mai profunde. Textul este încărcat cu profunde idei de credință și este îmbrăcat într-o înaltă teologie.

Venirea în lume a acestui copil capătă, în evanghelia lui Luca, imediat, semnificația venirii în lume a copilului mesianic.

Ne găsim la Betleem, în cetatea lui David, cel care stă la baza dinastiei din care se va naște Cristos. Iosif și Maria sunt descendenți din această dinastie.

Profeții Samuel (16,15) și Miheia (5,1) au anunțat de mult că Mesia se va naște din neamul lui David și în cetatea lui David și că se va naște în sărăcie dar și că nașterea lui va aduce pace și bucurie în întreaga lume.

Așteptările cele mai frumoase și cele mai profunde ale lumii s-au împlinit, deși, în afară de Iosif și Maria, nimeni nu știe acest lucru. Domnia lui Cezar Augustus, spre deosebire de toți ceilalți împărați romani, este cea mai liniștită și mai lipsită de conflicte.

Dumnezeu S-a făcut om și se află deja între oameni, chiar dacă, deocamdată, acești oameni sunt Maria, Iosif și niște bieți ciobani. Cerul însuși se deschide pentru o clipă și le comunică păstorilor vestea cea minunată.

Noi, cei de aici și din lumea întreagă care prăznuim Nașterea Domnului cu focuri de artificii și beculețe colorate coordonate de condensatori și alimentate cu energie electrică, ne sprijinim, în această sărbătoare de bucurie, pe ceea ce ne-au comunicat păstorii-ciurdari în Sfintele Evanghelii, așa că nu putem pretinde că nu știm, că n-am auzit și, de aceea, credem.

Lucru ciudat, în cronicile de epocă, Nașterea lui Isus trece neconsemnată și neobservată, deși momentul este acela în care destinul întregii omeniri se schimbă.

Cine ar fi bănuit că recensământul dictat de Cezar Augustus se va constitui ulterior în actul oficial de înregistrare a Nașterii Fiului lui Dumnezeu?

Cine nu-L descoperă pe Dumnezeu în aceste așa-zise coincidențe, este de compătimit.

Recensământul dictat de Cezar Augustus îi trimite pe Maria și Iosif de la Nazaret tocmai la Betleem.

Acest recensământ aranjează lucrurile în așa fel ca profețiile făcute cu sute de ani în urmă, despre care Augustus habar nu avea, să se împlinească.

Pe baza recensământului dictat de Cezar Augustus de la Roma și pe baza consemnărilor privind domnia lui Irod cel Mare la Ierusalim, după mai mult de 500 de ani, un călugăr – Dionisie cel Mic – a determinat, pe bază de calcule, data nașterii lui Isus. Calculele ulterioare, făcute cu și mai multă precizie de către alți cercetători, au dovedit că Dionisie ar fi greșit cu vreo 6-7 ani. Puțin contează această eroare față de cei peste 2000 de ani care au trecut de atunci, iar în fața eternității nu contează deloc. Mult mai importantă este intuiția lui Dionisie cel Mic, care a știut să stabilească în Dumnezeu punctul de cumpănă al omenirii: Nașterea lui Cristos.

Nașterea lui Cristos este culmea care desparte două lumi: lumea înainte de Cristos (î.d.C.) și lumea după Cristos (d.C.). Nașterea lu Cristos subîmparte apoi lumea de după Cristos în alte două lumi: lumea celor cu Cristos și lumea celor fără Cristos.

„Lăudați și cântați și vă bucurați” pentru că S-a născut Cristos, iar noi, din mila lui Dumnezeu, facem parte din lumea celor care cred în Cristos.

Iubiți credincioși,

În ultimii doi ani (2020, 2021), omenirea întreagă a fost afectată de așa numitul virus SARS-Cov-2 (Covid-19), ceea ce a perturbat viața socială și spirituală a lumii întregi.

Din luna februarie a anului curent 2022, o foarte mare neliniște îngrijorează întreaga planetă, datorită atacurilor armate ale Rusiei asupra țării vecine Ucraina. De circa zece luni, această cumplită situație încă nu încetează. Sunt zeci de mii de morți, distrugeri de bunuri materiale, foarte mulți migranți care-și părăsesc locuințele. Războiul continuă…

Rugăm pe Isus Cristos, Care a venit între noi, să oprească războiul, să se restabilească pacea!

În anul 2022, Bunul Dumnezeu ne-a învrednicit să vedem realizată statuia Fericitului Ioan Bălan (1880-1959), Episcop martir greco-catolic român de Lugoj. Statuia a fost realizată de sculptorul Simion Moldovan din Reghin, a fost turnată în bronz la firma Santa Met din Sovata, amplasată în fața Catedralei greco-catolice din Lugoj și sfințită la data de 20 noiembrie 2022.

În încheiere, aducem mereu mulțumiri Bunului Dumnezeu pentru toate harurile primite și în acest an.

Dimpreună cu P.S. Părinte Călin Ioan Bot, Episcopul auxiliar al Eparhiei noastre de Lugoj, Vă dorim tuturor Crăciun fericit, cu sănătate şi bucurii, iar Anul Nou 2023 să vă aducă belşug de haruri de la Pruncul Isus.

Sărbători fericite!
La mulți și fericiți ani!

Cu arhierești binecuvântări,

 ALEXANDRU
Episcop de Lugoj

Dată la Palatul Nostru Episcopal din Lugoj, la Praznicul Nașterii Domnului,
Anul Domnului 2022.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.