Primăria Municipiului Lugoj: Anunț în atenția prestatorilor de servicii funerare

Conform prevederilor Legii nr.102/08.07.2014 privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare, cât și ale Hotărârii Guvernului nr.741/12.10.2016 pentru aprobarea Normelor tehnice și sanitare privind serviciile funerare, înhumare, incinerarea, transportul, deshumarea și reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum și criteriile profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare și nivelul fondului de garantare,  prestatorii de servicii funerare au obligația de a obține avizul consiliului local al unității administrativ-teritoriale pentru desfășurarea activităților respective.

Prevederile Legii nr.102/08.07.2014 și ale Hotărârii Guvernului nr.741/12.10.2016 stabilesc serviciile funerare, condițiile de funcționare, criteriile profesionale, condițiile și documentele necesare avizării serviciilor funerare, precum și alte  prevederi specifice.

Consiliul local eliberează avizul operatorului care îndeplineşte următoarele condiţii:

 1. a) are capacitatea financiară şi profesională necesară;
 • Capacitatea financiară constă constă într-un fond de garantare constituit pentru plata despăgubirilor datorate în cazul neîndeplinirii sau al îndeplinirii defectuoase a prestărilor de servicii funerare.
 • Nivelul fondului de garantare se stabileşte la nivelul contravalorii a cinci ajutoare de înmormântare, cu obligativitatea majorării acestui fond în funcție de actualizările anuale ale cuantumului acestui ajutor și de realimentare în cazul plății de despăgubiri.
 • Constituie fond de garantare:
 1. suma depusă într-un cont special la banca la care operatorul economic are deschis contul curent;
 2. ii) garanţia bancară sau asigurarea de malpraxis încheiată la valoarea fondului de garantare stabilit prin hotărâre a Guvernului.
 3. b) nu are datorii restante la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul local;
 4. c) dispune de spaţiul corespunzător pentru desfăşurarea obiectului de activitate în condiţii decente.

Prestarea serviciilor funerare se poate face numai în spaţii autorizate.

Pentru obținerea avizului Consiliului Local al Municipiului Lugoj, în conformitate cu prevederile Legii nr.102/08.07.2014 privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare, cât și ale Hotărârii Guvernului nr.741/12.10.2016 pentru aprobarea Normelor tehnice și sanitare privind serviciile funerare, înhumare , incinerarea, transportul, deshumarea și reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum și criteriile profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare și nivelul fondului de garantare,  prestatorul de servicii funerare va depune un dosar, pentru fiecare punct de lucru, care va conține:

 1. cererea de obținere a avizului Consiliului Local al Municipiului Lugoj pentru desfășurarea de servicii funerare în municipiul Lugoj;
 2. certificat unic de înregistrare de la Oficiul Național al Registrului Comerțului;
 3. certificat constatator pentru punctul de lucru eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului;
 4. d) dovada deţinerii spaţiului corespunzător pentru desfăşurarea obiectului de activitate; e) autorizaţia sanitară de funcţionare emisă de Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană Timiș.
 5. f) documentele care atestă faptul că personalul angajat cu atribuţii în prestarea de servicii funerare, pregătirea cadavrului şi efectuarea de îngrijiri mortuare are competenţele specifice necesare, conform prezentelor norme. Se exceptează de la cerinţa de competenţă specifică persoanele care lucrează în contabilitate, agenţi de marketing, şoferi, persoane care execută/decorează monumente funerare sau comercializează obiecte funerare;
 6. g) dovada că prestatorul de servicii funerare are cel puţin 3 angajaţi, astfel:

(i) un tanatopractor cu diploma de absolvire a programului de formare teoretică şi practică în urma căruia a obţinut dreptul de liberă practică, în conformitate cu prezentele norme, angajat cu contract de muncă, cu dreptul de a completa şi semna certificatul de îmbălsămare, conform formularului din anexa nr. 3;

(ii) minimum 2 persoane angajate cu normă întreagă, cu atribuţii în efectuarea transportului decedatului;

 1. h) nu are datorii restante la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul local şi are constituit fondul de garantare;
 2. i) alte documente necesare pentru stabilirea condițiilor de funcționare, după caz (aviz sanitar pentru transport; dovada deținerii mijlocului de transport omologat de R.A.R.;).

Dosarul conținând documentele mai sus menționate va fi depus la Registratura Primăriei municipiului Lugoj, str. Piața Victoriei nr.4 sau pe adresa de e-mail a instituției: contact@primarialugoj.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.