Primăria Lugoj organizează licitație publică pentru închirierea Bazei de agrement „Ștrand”

Primăria Municipiului Lugoj, Piaţa Victoriei, nr. 4, cod poştal 305500, judeţ Timiş, cod fiscal: RO14751326, telefon 0256352240, fax 0256350393,  E-mail: contact@primarialugoj.ro, organizează licitaţie publică pentru închirierea Bazei de agrement ,,Ștrand” din municipiul Lugoj, obiectiv situat în municipiul Lugoj, spl. Sporturilor nr.1A, construcții cu bază sportivă și 11.666 m.p., din totalul de 12.124 m.p. teren intravilan, imobil înscris în CF nr. 415332, nr. top. 415332-C1-C15, ce aparține domeniului public al municipiului Lugoj și mijloacele fixe necesare funcționării acestuia, în vederea exploatării acesteia de către public, conform H.C.L. nr. 3/10.01.2022 şi O.U.G. nr. 57/2019.

Licitaţia publică va avea loc în data de 14.04.2022, ora 11.00, la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, p-ţa Victoriei, nr.4, judeţ Timiş.

Informaţii privind documentaţia de atribuire se regăsesc în caietul de sarcini.

Documentaţia de atribuire se poate obţine printr-o cerere scrisă sau direct de la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, p-ţa Victoriei, nr.4, judeţ Timiş, Birou autorizaţii activități comerciale, camera 112, începând cu data de 21.03.2022, zilnic între orele 9.00-14.00.

Contravaloarea documentaţiei de atribuire este de 200 de lei + TVA, iar suma se achită în numerar, la casieria Primăriei Municipiului Lugoj (P-ţa Victoriei nr.4), sau prin virament, cu ordin de plată în contul nr. RO72TREZ623502205X002582 deschis la Trezoreria Mun. Lugoj, CUI RO14751326.

Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 01.04.2022, ora 11.00.

Oferta aferentă spaţiului scos la licitaţie va fi depusă într-un singur exemplar original, însoţită de garanţia de participare până cel târziu în data de 08.04.2022, ora 11.00, la registratura Primăriei Municipiului Lugoj, P-ţa Victoriei, nr.4, judeţ Timiş, cam.7.

Cuantumul garanţiei de participare este de 10.856,78 lei fără TVA.

Orice contestaţii formulate împotriva actelor premergătoare încheierii contractului de închiriere se înregistrează la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, P-ţa Victoriei, nr.4, judeţ Timiş, în termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea acestora, iar acţiunile formulate împotriva deciziei comisiei de soluţionare a contestaţiilor se vor înregistra la Tribunalul Timiş,  Piaţa Tepeş Vodă nr. 2, etajul I, Timişoara, Judeţul Timiş, Cod poştal 300055, adresă e-mail  tr-timis-reg@just.ro, telefon 0256.498.054, fax 0256.221.990, în termen de 6 luni de la comunicarea deciziei.

 

Lugoj Expres Primăria Lugoj organizează licitație publică pentru închirierea Bazei de agrement "Ștrand" ștrand Lugoj ștrand primăria lugoj oferte Lugoj licitație publicî licitație Lugoj închiriere Ștrand Baza de agrement

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.