Primăria Lugoj organizează concurs pentru un post de șef serviciu la Serviciul financiar-contabil

Municipiul Lugoj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de conducere vacante de Șef serviciu, grad II, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Lugoj, Direcția buget-cheltuieli, Serviciul financiar-contabil.

În conformitate cu prevederile art. 618 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, concursul este organizat în baza excepției prevăzute de:

  • Art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Durata normală a timpului de lucru pentru funcția publică de conducere vacantă este de 8 ore pe zi, respectiv 40 ore pe săptămână.

Proba suplimentară de testare a competențelor specifice în domeniul IT – cunoștințe de operare pe calculator, nivel mediu, se va desfășura în data de 15 februarie 2022, ora 1000, la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, Piața Victoriei, nr.4.

Proba scrisă se va desfășura în data de 21 februarie 2022, ora 1100, la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, Piaţa Victoriei nr. 4.

Condiții de participare:

  • candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 465 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Condiții specifice de participare la concurs:

  •  studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în ramura de științe economice și studii universitare de master în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art.153, alin.2 din Legea educației naționale nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare;
  • minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

Bibliografia/tematica, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează pe pagina de internet a autorităţii publice locale www.primarialugoj.ro, la secţiunea Anunțuri concursuri angajare.

Perioada de depunere a dosarelor de concurs este 14 ianuarie 2022 – 02 februarie 2022 inclusiv.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs: Primăria Municipiului Lugoj, Piața Victoriei, nr.4, Biroul relații cu publicul, tel. 0256/352240, fax. 0256/350393, e-mail: contact@primarialugoj.ro sau personal@primarialugoj.ro.

Observații suplimentare: persoană de contact – Lavinia Ivăniș, Inspector.

Data afișării: 14 ianuarie 2022.

 

Lugoj Expres Primăria Lugoj organizează concurs pentru un post de șef serviciu la Serviciul financiar-contabil Serviciul financiar-contabil Șef serviciu Primăria Municipiului Lugoj post concurs

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.