Primăria Lugoj organizează concurs pentru 4 posturi la Serviciul Public Sere și Zone Verzi

Primăria Municipiului Lugoj, cu sediul în Lugoj, Piaţa Victoriei, nr. 4, organizează la sediul autorităţii publice concurs pentru ocuparea cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată a posturilor vacante de Muncitor calificat – șofer, treapta I, – 1 post și Muncitor necalificat, treapta I – 3 posturi, din cadrul Serviciului Public Sere și Zone Verzi, din subordinea Consiliului Local al Municipiului Lugoj.

CONDIȚII DE PARTICIPARE :

a) condiţii generale de participare la concurs, conform art. 3 din „Regulamentul privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului şi al serviciilor şi instituţiilor publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Lugoj”:

  • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
  • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
  • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  • are capacitate deplină de exerciţiu;
  • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  • nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

b) condiţii specifice de participare la concurs:

  • muncitor necalificat, treapta I

– studii generale;

– vechime în muncă- nu este cazul.

  • muncitor calificat – șofer, treapta I

– absolvent studii medii;

– atestat transport marfă;

– permis de conducere categoria B, C și E;

– vechime în muncă/specialitatea necesară: minim 6 luni.

CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI:

Proba practică se va desfăşura în data de  17.01.2022, ora 1000, iar interviul se va susține în data de 21.01.2022 ora 1000, pe raza Municipiului Lugoj.

Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Primăriei Municipiului Lugoj – Biroul Relații cu publicul în perioada 23.12.2021-06.01.2022, inclusiv.

Abilitățile care vor fi susținute în cadrul probei practice și atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează pe pagina de internet a autorităţii publice locale, la secţiunea special creată în acest scop.

Concursul a fost afișat la data de 23.12.2021, pe pagina de internet a autorității publice locale la secțiunea anunțuri concursuri .

      Relaţii suplimentare la Biroul relaţii cu publicul, camera 7, tel. 0256/352240, interior 210

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.