Primăria Lugoj anunță elaborarea proiectului de hotărâre pentru aprobarea Agendei acțiunilor sportive pe anul 2023, propuse pentru a fi cofinanțate din bugetul local

Astăzi, 02.03.2023, Primăria Municipiului Lugoj anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: Proiect de hotărâre privind aprobarea Agendei acțiunilor sportive pe anul 2023, propuse pentru a fi cofinanțate din bugetul local, capitolul 67.02 – „Cultură, recreere și religie”, subcapitolul 05.01 „Sport”.

Cadrul legal pentru finanțarea de către autoritățile administrației publice locale a programelor sportive este conferit de prevederile Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului și ale Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. Astfel, prin hotărâre a autorității deliberative a administrației publice locale se pot aloca sume din bugetul local pentru finanțarea proiectelor sportive ale cluburilor  înființate pe raza unității administrative teritoriale.

Astfel, în urma analizei, evaluării și selecției proiectelor sportive depuse pentru finanțare de la bugetul local al Municipiului Lugoj pe anul 2023, proiectele sportive care au fost acceptate vor fi incluse în Agenda acțiunilor sportive pe anul 2023, care va fi înaintată Consiliului Local al Municipiului Lugoj în vederea emiterii unei hotărâri de Consiliu.

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include: referatul inițiatorului și textul complet al proiectului de hotărâre.

Documentaţia poate fi consultată pe pagina de internet a instituţiei, secțiunea „Transparență decizională”, la linkul www.primarialugoj.ro și la sediul instituţiei din Lugoj, Piața Victoriei, nr. 4. Proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Biroul de relaţii cu publicul al instituţiei.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 17.03.2023 ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: contact@primarialugoj.ro; prin poştă, la adresa: Primăria Municipiului Lugoj, Piața Victoriei, nr. 4, Lugoj, jud. Timiș sau la sediul instituţiei, la Biroul de relaţii cu publicul, între orele 8-16.

Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea Agendei acțiunilor sportive pe anul 2023, propuse pentru a fi cofinanțate din bugetul local, capitolul 67.02 – „Cultură, recreere și religie”, subcapitolul 05.01-Sport”.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul www.primarialugoj.ro, secțiunea „Transparență decizională”. Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată tot în scris.

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 14.04.2023.

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0256/352240, e-mail: contact@primarialugoj.ro, persoană de contact: Iuliana-Alina Chiriac.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.