O nouă ședință a Consiliului Local! Pe ordinea de zi – 26 de proiecte de hotărâri

Consiliul Local Lugoj se va întruni marți, 31 mai, de la ora 14, în sala roșie a Cinematografului “Bela Lugosi”, într-o nouă ședință ordinară.

Pe ordinea de zi se află 26 de proiecte de hotărâri, privind:

 • desemnarea domnului Dumitriu Ștefan Ionuț, membru în Comisia de specialitate ”Activități economico-financiare, agricultură, comerț, turism, activități social –  culturale, tineret și sport”;
 • unele măsuri pentru reglementarea activității societății ”Administrare Patrimoniu Lugoj” S.R.L;
 • buna gospodărire a municipiului Lugoj;
 • aprobarea Regulamentului de acordare a premiului și a diplomei de fidelitate pentru cuplurile din Municipiul Lugoj care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, a premiului și a diplomei de excelență pentru persoanele cu vârsta de peste 90 de ani, precum și a premiului și a diplomei  “ Vârsta de aur ” pentru persoanele care împlinesc venerabila vârstă de 100 ani;
 • atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului Lugoj  a imobilului  Grădinița cu Program Normal  Nr. 2 Lugoj;
 • atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului Lugoj  a imobilului Școala Gimnazială „Eftimie Murgu” Lugoj;
 • trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Lugoj a unui  imobil – construcție, înscris în C.F. Nr. 416313 Lugoj, (Nr. C.F. vechi: 415659), Nr. cadastral: 416313-C1, în vederea  casării și demolării acesteia;
 • aprobarea contului de execuție al bugetului local pe trimestrul I al anului 2022;
 • prorogarea termenului de vizare pe anul 2022 a acordurilor/autorizațiilor pentru desfășurarea exercițiilor comerciale și îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Regulamentului privind condițiile de autorizare și desfășurare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață pe raza Municipiului Lugoj;
 • aprobarea listei de priorități în soluţionarea cererilor de locuinţe din fondul locativ de stat destinate închirierii;
 • încetarea mandatului de consilier local al doamnei Opriș Gerlinde, prin demisie și vacantarea locului deținut de aceasta;
 • acordarea unui sprijin financiar pentru unitățile/lăcașurile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România, situate pe raza administrativ – teritorială a municipiului Lugoj;
 • aprobarea vânzării  către doamna Munteanu Aurica a terenului în suprafață de 851 m.p., situat în Municipiul Lugoj, str. Episcop Dr. Ioan Bălan , nr. 37, înscris în C.F. nr. 411630 Lugoj, Nr. cadastral 411630;
 • rectificarea unei suprafețe de teren intravilan, domeniul public al municipiului Lugoj, înscrisă în C.F. nr. 413595 Lugoj (Nr. C.F. vechi: 835 LG), nr. Top: 1522/18-19/b, 16 – 17/c, 20/b;
 • oferirea acordului pentru prima înscriere în Cartea Funciară a imobilului – teren și construcții, nr. top: 12/b/2/1;
 • aprobarea Procedurii privind modalitatea de atribuire a contractelor către și între întreprinderile publice la care Municipiul Lugoj este unic acționar, precum și serviciilor publice cu personalitate juridică din subordinea Consiliului Local;
 • aprobarea Studiului de fezabilitate şi indicatorii  tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii «Laboratoare și ateliere la LTVB (Construire laboratoare și ateliere la Liceul Tehnologic “Valeriu Braniște” cu măsuri de eficientizare energetică)»;
 • aprobarea “Strategiei locale privind dezvoltarea și funcționarea serviciului de salubritate și de gestionare a deșeurilor la nivelul Municipiului Lugoj”;
 • oferirea acordului pentru prima înscriere în Cartea Funciară a unui imobil – teren, în suprafață măsurată de 829 m.p., situat în extravilan, ce aparține domeniului privat al municipiului Lugoj;
 • oferirea acordului pentru prima înscriere în Cartea Funciară a unui imobil – teren, în suprafață măsurată de 578 m.p., situat în extravilan, ce aparține domeniului privat al municipiului Lugoj;
 • oferirea acordului pentru prima înscriere în Cartea Funciară a unui imobil – teren, în suprafață măsurată de 78.803 m.p., situat în extravilan, ce aparține domeniului privat al municipiului Lugoj;
 • oferirea acordului pentru prima înscriere în Cartea Funciară a unui imobil – teren, în suprafață măsurată de 27.833 m.p., situat în extravilan, ce aparține domeniului privat al municipiului Lugoj;
 • revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 116 din 27.08.2020 privind darea în folosință gratuită a unui teren aparținând domeniului public al municipiului Lugoj, în suprafață de 15.196 m.p., situat în Municipiul Lugoj, str. Izlazul Mic, înscris în C.F. nr. 415451, nr. top 415451, Parohiei Ortodoxe Române “Învierea Domnului” Lugoj;
 • exprimarea acordului de principiu pentru efectuarea unui schimb de terenuri între municipiul Lugoj și Parohia Ortodoxă Română “Învierea Domnului” Lugoj;
 • numirea administratorului societății “Apa – Canal Lugoj” S.R.L;
 • desemnarea unui apărător care să reprezinte interesele Consiliului Local al Municipiului Lugoj în cauza care face obiectul Dosarului nr. 2013/30/2022.

Toate proiectele de hotărâre sunt inițiate de către primarul municipiului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.