Criză de procurori, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Lugoj

Anul trecut, Parchetul de pe lângă Judecătoria Lugoj s-a confruntat cu o criză acută de procurori.

Prim-procurorul Dan Cristian Tătar și cei trei procurori cu funcții de execuție – Gabriela Drăgan, Monica Pop și Dorel Ursulescu, au avut de soluționat 10.283 de lucrări, din care 5.190 de dosare penale.

„În anul 2017, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Lugoj au manifestat preocupare pentru obţinerea unor rezultate pozitive în desfăşurarea activităţilor profesionale. La calcularea volumului total de lucrări au fost avute în vedere pe de o parte cauzele penale existente la începutul anului, cele înregistrate pe parcursul anului 2017, numărul de lucrări intrate din anul 2016, cele noi intrate în 2017, cauzele penale şi civile judecate cu participarea procurorului în şedinţele de judecată, iar pe de altă parte hotărârile judecătoreşti verificate în vederea executării căilor de atac în materie penală şi civilă, apelurile, recursurile contestaţiile declarate în materie penală şi civilă, sesizările, reclamaţiile, cererile şi memoriile de soluţionat, plângerile pe actele procurorului, plângerile pe soluţii, notele de audienţă”, a menționat prim-procurorul Dan Cristian Tătar.

În anul 2017, la nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Lugoj au desfăşurat activităţi de supraveghere a cercetărilor şi de urmărire penală 3 procurori cu funcţii de execuţie, respectiv procurorii Gabriela Drăgan, Monica Pop și Dorel Ursulescu, comparativ cu 5 procurori cu funcţii de execuţie ce au desfăşurat activitatea în anul 2016.

Pentru suplinirea deficitului de personal de execuţie, în anul 2017 activităţi de supraveghere a cercetărilor şi de urmărire penală a desfăşurat şi  prim-procurorul Dan Cristian Tătar.

Potrivit datelor statistice întocmite la nivelul unităţii, în anul 2017, pe rolul Parchetul de pe lângă Judecătoria Lugoj au existat un număr de 10283 total lucrări de soluţionat, din care un număr de 5190 dosare penale de soluţionat.

Din totalul lucrărilor au fost soluţionate un număr de 6455 de lucrări şi, respectiv, un număr de 1505 dosare penale.

Prin urmare, media de lucrări de soluţionat pe procuror în anul 2017 a fost de 2570,75 lucrări pe procuror şi 1713,83 lucrări pe schemă.

Din datele statistice la nivel naţional rezultă că media naţională de lucrăride soluţionat a fost de 2533,12 lucrări/procuror şi 1956,81 lucrări/schemă.

Media dosarelor penale de soluţionat de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Lugoj în anul 2017 a fost de 1297,50 dosare penale/procuror şi 865 dosare penale/schemă, comparativ cu media naţională de 1552,26 dosare penale de soluţionat/procuror şi 1199,41 dosare penale/schemă.

Media de lucrări soluţionate în unitata lugojeană, în anul 2017, a fost de 1613,75 lucrări/procuror şi 1075,83 lucrări/schemă, comparativ cu media naţională de lucrări soluţionate pe procuror de 1405,41 lucrări/procuror şi 1085,67 lucrări/schemă.

Media de dosare soluţionate în anul 2017 pe procuror a fost de 376,25 dosare/procuror, comparativ cu media naţională de 455,20 dosare/procuror.

Pe rolul parchetului în anul 2017 au fost înregistrate un număr total de 2026 cauze penale noi, din care 2011 cauze la supravegherea cercetărilor penale şi 15 dosare penale la urmărire penală proprie.

Au rămas de soluţionat un număr de 1105 dosare penale cu autor cunoscut, din care 1099 dosare la supravegherea cercetărilor şi 6 dosare la urmărire penală proprie.

În ceea ce privesc dosarele nesoluţionate cu autor necunoscut (AN) au rămas de soluţionat un număr 2396 dosare, din care 2394 dosare la supravegherea cercetărilor şi 2 dosare la urmărire penală proprie.

Pe materii, la cauzele nou intrate situaţia statistică se prezintă astfel:

 • infracţiuni contra persoanei – 682 cauze;
 • infracţiuni contra patrimoniului 796 cauze;
 • infracţiuni contra autorităţii şi frontierei de stat – 8 cauze;
 • infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei – 24 cauze;
 • infracţiuni de serviciu 33 cauze;
 • infracţiuni de fals – 17 cauze;
 • infracţiuni contra siguranţei publice 273 cauze;
 • infracţiuni prevăzute de legi speciale 141 cauze
 • infracţiuni electorale 1 cauză.

La acestea se adaugă un număr total de 3164 cauze rămase nesoluţionate la începutul perioadei, inclusiv cu autori necunoscuţi, din care 3156 la supravegherea cercetărilor şi 8 cauze la urmărire penală proprie, inclusiv cu autori necunoscuţi.

Aşadar, la nivelul anului 2017 numărul total al cauzelor penale  de soluţionat a fost de 5190 cauze penale, ceea ce reprezintă o medie de 1297,50 cauze penale procuror şi 865 cauze penale/schemă.

Soluţiile adoptate de procurori au fost următoarele:

 • 221 rechizitorii cu 250 inculpaţi, din care 220 rechizitorii la supravegherea cercetărilor, 1 rechizitoriu la urmărire penală proprie şi corespondent 249 inculpaţi trimişi în judecată la supraveghere şi un inculpat trimis în judecată la urmărire penală proprie.
 • 14 acorduri de recunoaştere a vinovăţiei, toate aflate în supravegherea cercetărilor procurorilor.
 •  88 de soluţii de renunţare la urmărire penală din care 53 cauze cu suspecţi.
 •  1182 de soluţii de clasare în care a fost dispusă efectuarea în continuare a cercetărilor faţă de 283 suspecţi şi inculpaţi.

 Pe materiile de infracţiuni, soluţiile se prezintă astfel:

 1. Soluţii emise prin rechizitoriu = 221 (cu 250 inculpaţi):
 • infracţiuni contra persoanei – 23 cauze;
 • infracţiuni contra patrimoniului – 23 cauze;
 • infracţiuni de fals – 1 cauză;
 • infracţiuni contra siguranţei publice 117 cauze;
 • infracţiuni prevăzute de legi speciale – 47 cauze;
 • infracţiuni care aduc atingere unor relaţii privind convieţuirea socială – 10
 1. Soluţii emise conform acordului de recunoaştere a vinovăţiei = 14:
 • infracţiuni contra patrimoniului – 1 cauză;
 • infracţiuni prevăzute de legi speciale – 13 cauze;
 1. Soluţii emise ca urmare a renunţării la urmărire penală = 88:
 • infracţiuni contra persoanei – 6 cauze;
 • infracţiuni contra patrimoniului – 52 cauze;
 • infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei – 2 cauze;
 • infracţiuni de serviciu – 2 cauze;
 • infracţiuni de fals – 1 cauză;
 • infracţiuni contra siguranţei publice – 20 cauze;
 • infracţiuni care aduc atingere unor relaţii privind convieţuirea socială – 1 cauză;
 • infracţiuni prevăzute în legi speciale – 4 cauze.
 1. Soluţii emise prin clasare = 1182:
 • infracţiuni contra persoanei – 489 cauze;
 • infracţiuni contra patrimoniului 453 cauze;
 • infracţiuni contra autorităţii – 4 cauze;
 • infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei – 17 cauze;
 • infracţiuni de serviciu – 41 cauze;
 • infracţiuni de fals – 20 cauze;
 • infracţiuni contra siguranţei publice – 59 cauze
 • infracţiuni care aduc atingere unor relaţii privind convieţuirea socială – 35 cauze;
 • infracţiuni electorale 1 cauză;
 • infracţiuni prevăzute de legi speciale – 63 cauze.

Este de remarcat faptul că s-a procedat la sesizarea instanţei de judecată prin rechizitoriu într-un număr de 39 de dosare având ca obiect infracţiunea de contrabandă prev. de art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 şi 2 cauze vizând infracţiuni silvice prev. de Legea 46/2008.

În ceea ce priveşte activitatea judiciară, în anul 2017 procurorii unităţii au participat la şedinţele de judecată într-un număr de 890 cauze, din care 796 cauze penale şi 94 cauze civile.

Au fost verificate în vederea exercitării căilor de atac un număr de 882 hotărâri judecătoreşti din care 795 hotărâri penale şi 87 hotărâri civile.

În anul 2017 s-au declarat un număr total de 24 căi de atac, din care au fost soluţionate 19 căi de atac , admise 13 şi respinse 6, toate în cauzele penale.

Nu au fost declarate căi de atac în materia civilă.

Potrivit datelor statistice la nivel naţional, procurorii lugojeni au avut de soluţionat un număr total de 5190 dosare penale, având astfel o medie de 1297,50 dosare de soluţionat/procuror şi 865 dosare pe schemă. Din aceste dosare au fost soluţionate un număr de 1505 dosare penale, rezultând o medie de 376,25 dosare/procuror şi 301 dosare pe schemă.

De asemenea, procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Lugoj au avut de soluţionat un număr de 10283 de lucrări, rezultând o medie de 2570,75 lucrări de soluţionat/procuror şi 1713,83 lucrări/schemă. Din acestea, au fost soluţionate un număr de 6455 de lucrări, rezultând astfel o medie de 1613,75 lucrări soluţionate/procuror şi 1075,83 lucrări soluţionate/schemă.

În anul 2017, din totalul de 1505 cauze penale soluţionate:

 • 781 cauze au fost soluţionate într-un termen de până la 6 luni de la sesizare, adică un procent de 51,89%;
 • 371 cauze soluţionate într-un termen cuprins între 6 luni şi 1 an de la sesizare, ce reprezintă un procent de 24,65%;
 • 244 cauze soluţionate peste 1 an de la data sesizării, ce reprezintă  un procent de 16,21%;
 • 109 cauze au fost soluţionate după împlinirea termenului de prescripţie, aceste cauze reprezentând AN, pentru care în anul 2017 s-a împlinit termenul de prescripţie a răspunderii penale.

În anul 2017, potrivit datelor din statistică, din totalul cauzelor de 1105 dosare rămase nesoluţionate fără AN:

 • 711 cauze sunt cu o vechime de până la 6 luni de la sesizare, ceea ce reprezintă un procent de 64,3%;
 • 351 cauze sunt rămase între 6 luni şi un an de la sesizare, ceea ce reprezintă un procent de 31,7%;
 • 43 cauze sunt rămase de peste un an de la sesizare, ceea ce reprezintă un procent de 0,8 % din totalul cauzelor de soluţionat şi 3,8% din numărul dosarelor rămase nesoluţionate fără AN.

În ceea ce privesc dosarele nesoluţionate, rămase cu AN, numărul acestora se ridică la 2396 dosare, comparativ cu cifra 2139 astfel de cauze raportate pentru anul 2016.

Se observă că în anul 2017 a crescut numărul dosarelor rămase nesoluţionate fără AN, la 1105 dosare, comparativ cu un număr de 1025 dosare în anul 2016, rezultând un număr de 80 dosare în plus, adică o creştere de 7,8%.

Cu privire la cele 2396 dosare rămase nesoluţionate cu AN, comparativ cu anul 2016, se observă o creştere cu 257 de dosare, ceea ce înseamnă o creştere de  aproximativ 10,7%.

Dacă la finalul anului 2016 au rezultat un număr de 26 de dosare mai vechi de 1 an de la prima sesizare cu autori cunoscuţi, în anul 2017, la finele anului existau un număr de 43 de dosare mai vechi de un an de la prima sesizare, rezultând astfel un număr de 17 dosare în plus faţă de anul trecut, cifră ce reprezintă un procent de 3,8% din numărul dosarelor rămase nesoluţionate fără AN.

Cu toate acestea, se poate observa că numărul dosarelor rămase nesoluţionate cu autori cunoscuţi mai vechi de 1 an de la prima sesizare este simţitor scăzut, comparativ cu volumul de activitate a procurorilor.

Totodată, este de remarcat faptul  că atât volumul de activitate obţinut la soluţionarea dosarelor penale, a lucrărilor soluţionate cât şi a celor rămase în lucru mai vechi de un an de la data sesizării este raportat la activitatea unui număr de doar 3 procurori cu funcţii de execuţie, care şi-au desfăşurat activitatea în anul 2017, comparativ cu 5 procurori care şi-au desfăşurat activitatea în unitate în anul 2016.

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.