Consiliul Local Lugoj se întrunește în ședință extraordinară, la Cinematograful „Bela Lugosi”

Consiliul Local Lugoj se va întruni joi, 24 martie, de la ora 12, în ședință extraordinară, în sala roșie a Cinematografului “Bela Lugosi”.

Pe ordinea de zi se află 12 proiecte de hotărâri, inițiate de către primarul Claudiu Buciu (9 proiecte) și de către viceprimarul Bogdan Blidariu (3 proiecte), privind:

 • modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Lugoj nr. 222 din 16.11.2021 privind aprobarea Regulamentului de acordare a tichetelor sociale în vederea achiziționării de mese calde. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;
 • rectificarea bugetului local pe anul 2022. Iniţiator: Viceprimarul Municipiului Lugoj;
 • trecerea unui imobil – teren în suprafață de 25 m.p. din domeniul public al Municipiului Lugoj în domeniul public al Județului Timiș. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;
 • aprobarea Proiectului „Modernizarea infrastructurii de iluminat public pe teritoriul a trei Zone Urbane Marginalizate din Municipiul Lugoj (ZUM 1, ZUM 2 și ZUM 3)” în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 9, Prioritatea de investiții 9.1– Dezvoltare locală sub responabilitatea comunității (DLRC), apelul de proiecte nr. POR/GAL STRICT/2021/9/2/OS9.1/1. și a cheltuielilor legate de proiect. Iniţiator: Viceprimarul Municipiului Lugoj;
 • aprobarea Proiectului „Realizare rețea de canalizare și racorduri individuale în cartierul Herendești – Bocșei, Municipiul Lugoj” în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiții 9.1 – Dezvoltare locală sub responabilitatea comunității (DLRC), apelul de proiecte nr. POR/2018/9/9.1/1/REGIUNI și a cheltuielilor legate de proiect. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;
 • aprobarea documentaţiei tehnice şi indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii ,,Înființare Centru socio – medical în construcție existentă, str. Dimitrie Cantemir nr. 20A, Lugoj – D.A.L.I”. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;
 • aprobarea documentaţiei tehnice şi indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii ,,Înființare grădiniță cu program prelungit în construcție existentă, str. Dimitrie Cantemir nr. 20B, Lugoj- D.A.L.I”. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;
 • modificarea Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 70 din 27.05.2021 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Amenajare teren de minifotbal și loc de joacă în cartierul Herendești – Bocșei”. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;
 • modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 210 din 28.10.2021 privind aprobarea documentației tehnice și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și dotări Cămin Cultural din Satul Măguri – DALI”. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;
 • aprobarea Studiului de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Locuințe sociale în construcție înșiruită” municipiul Lugoj. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;
 • aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile acordate din bugetul local al Municipiului Lugoj pentru activități nonprofit de interes local. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;
 • constituirea comisiei de evaluare și selecționare, precum și a comisiei de soluționare a contestațiilor privind finanțările nerambursabile acordate din bugetul local al municipiului Lugoj pentru activități nonprofit de interes local. Iniţiator: Viceprimarul Municipiului Lugoj.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.