Consiliul Local Lugoj, în ședință ordinară. Pe ordinea de zi: 38 de proiecte de hotărâri

Consiliul Local al Municipiului Lugoj se convoacă în şedinţă ordinară, pentru data de 31.05.2023, ora 1200, în „sala de protocol” a Primăriei Municipiului Lugoj, Piața Victoriei nr. 4., conform dispoziției nr. 551 din 25.05.2023 a primarului interimar Bogdan-Ștefan Blidariu.

Proiectul ordinii de zi al ședinței ordinare a Consiliului local  din data de 31.05.2023 conține:

 1. Proiect de hotărâre nr. 128 privind completarea Regulamentului privind condițiile de autorizare și desfășurare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață pe raza Municipiului Lugoj. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei activități economico – financiare, agricultură, comerț, turism, activități social – culturale, tineret și sport);
 2. Proiect de hotărâre nr. 137 privind respingerea plângerii prealabile formulată de domnul BULGĂRESCU GHEORGHE-IULIUS. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 3. Proiect de hotărâre nr. 100 pentru aprobarea Regulamentului privind premierea elevilor cu rezultate deosebite obținute la olimpiadele școlare și a elevilor care au obținut la examenul de evaluare națională sau la examenul de bacalaureat media 10. Inițiatori: Primarul interimar al Municipiului Lugoj, Viceprimarul interimar al Municipiului Lugoj și grupul de consilieri PNL; (Necesar avizul Comisiei activități economico – financiare, agricultură, comerț, turism, activități social – culturale, tineret și sport);
 4. Proiect de hotărâre nr. 124 privind solicitarea de trecere a unor imobile – construcții, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Agenția Națională pentru Zootehnie „Prof. Dr. G. K. Constantinescu” – Oficiul Județean de Zootehnie Timiș, în domeniul public al municipiului Lugoj. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 5. Proiect de hotărâre nr. 135 privind darea în administrarea Clubului Sportiv Municipal Lugoj a imobilelor – clădiri, Sală de gimnastică – recuperare și Clădire vestiare, proprietate publică a municipiului Lugoj. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 6. Proiect de hotărâre nr. 123 privind exprimarea acordului pentru prima înscriere în Cartea Funciară a unor imobile-terenuri, situate în intravilan, ce aparțin domeniului public al municipiului Lugoj. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 7. Proiect de hotărâre nr. 122 privind exprimarea acordului pentru prima înscriere în Cartea Funciară a unor imobile-terenuri, situate în intravilan, ce aparțin domeniului public al municipiului Lugoj. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 8. Proiect de hotărâre nr. 138 privind exprimarea acordului pentru prima înscriere în Cartea Funciară a unor imobile-terenuri, situate în intravilan, ce aparțin domeniului public al municipiului Lugoj. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 9. Proiect de hotărâre nr. 127 privind rectificarea unei suprafeţe de teren înscrisă în C.F. nr. 415761 Lugoj, nr. cad. PS 925. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 10. Proiect de hotărâre nr. 126 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Lugoj a unui imobil – teren, situat în intravilanul municipiului Lugoj. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 11. Proiect de hotărâre nr. 136 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Lugoj a imobilului – teren în suprafață de 750 m.p. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 12. Proiect de hotărâre nr. 134 privind exprimarea acordului pentru dezlipirea unui imobil – teren, înscris în C.F. nr. 416797 Lugoj, nr. cadastral 416797, situat în intravilan, ce aparține domeniului public al municipiului Lugoj. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 13. Proiect de hotărâre nr. 125 privind aprobarea inițierii procedurii pentru vânzare a unui teren situat în municipiul Lugoj. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 14. Proiect de hotărâre nr. 139 privind retragerea dreptului de administrare al Spitalului Municipal „Dr. Teodor Andrei” și trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Lugoj a unor imobile-construcții din incinta Spitalului Municipal „Dr. Teodor Andrei”, în vederea casării și demolării acestora. . Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 15. Proiect de hotărâre nr. 141 privind exprimarea acordului pentru prima înscriere în Cartea Funciară a unui imobil – teren, situat în intravilanul municipiului Lugoj. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 16. Proiect de hotărâre nr. 142 privind exprimarea acordului pentru prima înscriere în Cartea Funciară a unui imobil – teren, situat în intravilanul municipiului Lugoj. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 17. Proiect de hotărâre nr. 144 privind exprimarea acordului pentru dezlipirea unui imobil – teren, înscris în C.F. nr. 417295 Lugoj, nr. cadastral 417295, situat în intravilan, ce aparține domeniului public al municipiului Lugoj. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 18. Proiect de hotărâre nr. 145 privind exprimarea acordului pentru dezlipirea unui imobil – teren, înscris în C.F. nr. 415196 Lugoj, nr. cadastral 415196, situat în intravilan, ce aparține domeniului public al municipiului Lugoj. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 19. Proiect de hotărâre nr. 146 privind exprimarea acordului pentru dezlipirea unui imobil – teren, înscris în C.F. nr. 416054 Lugoj, nr. cadastral 416054, situat în intravilan, ce aparține domeniului public al municipiului Lugoj. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 20. Proiect de hotărâre nr. 147 privind exprimarea acordului pentru prima înscriere în Cartea Funciară a unor imobile – terenuri, situate în intravilanul municipiului Lugoj. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 21. Proiect de hotărâre nr. 143 privind rectificarea unei suprafețe de teren intravilan, situată în municipiul Lugoj, județul Timiș, înscrisă în C.F. nr. 408059 Lugoj, Nr. cadastral 408059, ce aparține domeniului public al municipiului Lugoj. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 22. Proiect de hotărâre nr. 151 privind exprimarea acordului pentru dezlipirea unui imobil – teren, aparținând domeniului privat al Municipiului Lugoj, situat în extravilanul Municipiului Lugoj, județul Timiș, înscris în C.F. Nr. 417062 Lugoj, Nr. cadastral 417062. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 23. Proiect de hotărâre nr. 150 privind acordarea unui sprijin financiar pentru unitățile/lăcașurile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România, situate pe raza administrativ – teritorială a municipiului Lugoj. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei juridice, de disciplină, muncă, învățământ, sănătate, familie, protecţie socială, protecția copiilor, apărarea ordinii și liniștii publice, respectarea drepturilor omului și libertăților cetățenești, culte);
 24. Proiect de hotărâre nr. 149 privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe trimestrul I al anului 2023. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei activități economico – financiare, agricultură, comerț, turism, activități social – culturale, tineret și sport);
 25. Proiect de hotărâre nr. 148 privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii ale Serviciului public de administrare a cinematografului „Bela Lugosi” și a bazelor de agrement, din subordinea Consiliului Local al Municipiului Lugoj. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei juridice, de disciplină, muncă, învățământ, sănătate, familie, protecţie socială, protecția copiilor, apărarea ordinii și liniștii publice, respectarea drepturilor omului și libertăților cetățenești, culte);
 26. Proiect de hotărâre nr. 154 privind transmiterea în folosință gratuită către Serviciul Salubrizare al Municipiului Lugoj a unor bunuri. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 27. Proiect de hotărâre nr. 155 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – „Lotizare pentru locuințe și tramă stradală”, municipiul Lugoj, județul Timiș, str. Daniel Brocea F.N. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 28. Proiect de hotărâre nr. 140 privind înlocuirea Anexelor nr. 1 și nr. 2 ale H.C.L. nr. 60 din 13.03.2023 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Reabilitare Pod de Fier peste râul Timiș, în municipiul Lugoj, județul Timiș” aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei activități economico – financiare, agricultură, comerț, turism, activități social – culturale, tineret și sport);
 29. Proiect de hotărâre nr. 157 privind unele măsuri pentru reglementarea activității societății „TRANSPORT LOCAL LUGOJ” S.R.L. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 30. Proiect de hotărâre nr. 153 privind aprobarea actului adițional nr. 2 la protocolul de colaborare nr. 16, încheiat cu Administrația Bazinală de Apă Banat prin Sistemul de Gospodărire a Apelor Timiș pentru realizarea lucrărilor de reamenajare (decolmatare-consolidare) a insulei din cartierul Cotul-Mic, situată între malurile cursului de apă Timiș, loc. Lugoj, județul Timiș. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 31. Proiect de hotărâre nr. 156 privind aprobarea suplimentării unor obiective aflate în Programul de investiții aferent anului 2023. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei activități economico – financiare, agricultură, comerț, turism, activități social – culturale, tineret și sport);
 32. Proiect de hotărâre nr. 113 privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza D.A.L.I, și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare Energetică Grădinița cu Program Prelungit Nr. 5, str. Ceahlăului, nr. 21, Lugoj (măsuri privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădiri publice-învățământ)”. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei activități economico – financiare, agricultură, comerț, turism, activități social – culturale, tineret și sport);
 33. Proiect de hotărâre nr. 158 privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza D.A.L.I, și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare Energetică Școala Gimnazială nr. 4, strada V.V. Delamarina, nr. 21, corp C2, corp C3 și strada Ștefan cel Mare, nr. 7, corp C1, C2, C4, Lugoj”. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei activități economico – financiare, agricultură, comerț, turism, activități social – culturale, tineret și sport);
 34. Proiect de hotărâre nr. 160 privind darea în administrarea societății ADMINISTRARE PATRIMONIU LUGOJ S.R.L. a unui bun aflat în patrimoniul Municipiului Lugoj. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 35. Proiect de hotărâre nr. 161 privind rectificarea bugetului local pe anul 2023. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei activități economico – financiare, agricultură, comerț, turism, activități social – culturale, tineret și sport);
 36. Proiect de hotărâre nr. 159 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Lugoj a unui imobil-teren, situat în extravilanul municipiului Lugoj. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 37. Proiect de hotărâre nr. 152 privind exprimarea acordului pentru prima înscriere în Cartea Funciară a unor imobile-terenuri, situate în intravilan, ce aparțin domeniului public al municipiului Lugoj. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 38. Proiect de hotărâre nr. 107 privind exprimarea acordului de principiu pentru efectuarea unui schimb de terenuri. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj.

II. Probleme ale Comisiilor de specialitate.

            III. Diverse.

 

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.