Consiliul Local Lugoj, convocat în ședință ordinară. Se votează bugetul local pe anul 2022

Consiliul Local lugoj se va întruni luni, 28 februarie, de la ora 14, într-o nouă ședință ordinară, în sistem online.

Pe ordinea de zi se află 24 de proiecte de hotărâri, privind:

 • aprobarea bugetului local pe anul 2022. Iniţiator: Viceprimarul Municipiului Lugoj;
 • acceptarea ofertei de donaţie a imobilului – teren, în suprafață de 304 m.p., situat în intravilanul municipiului Lugoj, înscris în C.F. nr. 410937 Lugoj ( Nr. C.F. vechi: 168 ned), nr. CAD: PS952/3. Iniţiator: consilier local Adrian- Doru Serendan;
 • aprobarea vânzării către doamna Munteanu Aurica a terenului în suprafață de 851 m.p., situat în Municipiul Lugoj, str. Episcop Dr. Ioan Bălan, înscris în C.F. nr. 411630, Nr. cadastral: 411630. Iniţiator: Viceprimarul Municipiului Lugoj;
 • aprobarea vânzării către domnul Panțiru Sergiu-Gabriel a terenului concesionat în suprafață de 419 m.p., situat în Municipiul Lugoj, str. Aurel Vlaicu, nr. 31, înscris în C.F. nr. 403257 Lugoj (Nr. C.F. vechi: 9445), Nr. Top: 9027/31. Iniţiator: Viceprimarul Municipiului Lugoj;
 • oferirea acordului pentru prima înscriere în Carte Funciară a imobilului teren, în suprafața măsurată de 2.181 m.p., ce se dezlipește din imobilul înscris în C.F. nr. 411393 Lugoj (Nr. C.F. vechi: 7387 L.R.), nr. Top: 9027/268/1/a/1 ce aparține domeniului public al municipiului Lugoj. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;
 •  aprobarea dezlipirii imobilului- teren, aparținând domeniului privat al municipiului Lugoj, situat în intravilanul Municipiului Lugoj, județul Timiș, înscris în C.F. nr. 413039 Lugoj, nr. cadastral 413039. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;
 • oferirea acordului pentru prima înscriere în Cartea Funciară a unui imobil identificat prin LOT 1 (Strada Lăcrimioarelor), în suprafața măsurată de 3870 m.p., categoria de folosință Ds – drum în intravilan, ce aparține domeniului public al municipiului Lugoj. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;
 • oferirea acordului pentru prima înscriere în Cartea Funciară a imobilului teren în suprafață măsurată de 5498 m.p, ce se dezlipește din imobilul înscris în C.F. 401103 Lugoj, Nr. Top. 6645/a/3, situat în intravilan, aparținând domeniului privat al municipiului Lugoj. Iniţiator: Viceprimarul Municipiului Lugoj;
 • modificarea H.C.L. nr. 213 din 28.10.2021 privind aprobarea asocierii Municipiului Lugoj, prin Consiliul Local al Municipiului Lugoj, cu Județul Timiș, prin Consiliul Județean Timiș, în vederea realizării obiectivului de interes public „Orășelul Siguranței -MINI-LUG”. Iniţiator: Viceprimarul Municipiului Lugoj;
 • modificarea și completarea Regulamentului privind condițiile de autorizare și desfășurare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață pe raza Municipiului Lugoj, Anexa nr. 2 a H.C.L. 275/28.12.2021. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;
 • aprobarea întocmirii unui studiu de oportunitate în vederea identificării în scopul concesionării unei suprafețe de aproximativ 50 ha, pentru dezvoltarea unui proiect fotovoltaic pe raza municipiului Lugoj. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;
 • aprobarea Planului de acțiuni sau lucrări de interes local pentru benefiarii de ajutor social și părinții ai căror copii beneficiază de măsuri de protecție specială, pentru anul 2022. Iniţiator: Viceprimarul Municipiului Lugoj;
 • darea în administrare societății ,,ADMINISTRARE PATRIMONIU LUGOJ” S.R.L. a unui bun mobil, scenă multifuncțională, aflat în patrimoniul Municipiului Lugoj. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;
 • aprobarea contului de execuție al bugetului local pe trimestrul IV al anului 2021. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;
 •  completarea Anexei la HCL nr. 55 din 01.04.2020 privind stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al Municipiului Lugoj, în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;
 •  aprobarea procedurii de selecție a administratorului societății “ADMINISTRARE PATRIMONIU LUGOJ” S.R.L. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;
 • oferirea acordului pentru prima înscriere în Cartea Funciară a unui imobil identificat prin LOT 1 (Strada Magnoliei), în suprafața măsurată de 2324 m.p., categoria de folosință Ds – drum în intravilan, ce aparține domeniului public al municipiului Lugoj. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;
 •  oferirea acordului pentru prima înscriere în Cartea Funciară a unui imobil identificat prin LOT 1 (Strada Szombati Szabo Istvan), în suprafața măsurată de 256 m.p., categoria de folosință Ds – drum în intravilan, ce aparține domeniului public al municipiului Lugoj. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;
 • oferirea acordului pentru prima înscriere în Cartea Funciară a unui imobil identificat prin LOT 1 (Strada Padeșului), în suprafața măsurată de 2465 m.p., categoria de folosință Ds – drum în intravilan, ce aparține domeniului public al municipiului Lugoj. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;
 • oferirea acordului pentru prima înscriere în Cartea Funciară a unui imobil identificat prin LOT 1 (Strada Someșului), în suprafața măsurată de 2715 m.p., categoria de folosință Ds – drum în intravilan, ce aparține domeniului public al municipiului Lugoj. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;
 • oferirea acordului pentru prima înscriere în Cartea Funciară a unui imobil identificat prin LOT 1 (Strada Aurel C. Popovici), în suprafața măsurată de 2542 m.p., categoria de folosință Ds – drum în intravilan, ce aparține domeniului public al municipiului Lugoj. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;
 • oferirea acordului pentru prima înscriere în Cartea Funciară a unui imobil identificat prin LOT 1 (Strada Valeriu Braniște), în suprafața măsurată de 1.180 m.p., categoria de folosință Ds – drum în intravilan, ce aparține domeniului public al municipiului Lugoj. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;
 • oferirea acordului pentru prima înscriere în Cartea Funciară a unui imobil identificat prin LOT 1 (Strada Avram Iancu), în suprafața măsurată de 5840 m.p., categoria de folosință Ds – drum în intravilan, ce aparține domeniului public al municipiului Lugoj. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;
 • însuşirea Raportului de evaluare al imobilelor situate în Municipiul Lugoj, str. Bocșei nr. 11, în suprafață totală de 7.710 m.p., identificate prin C.F. nr. 411936 Lugoj (Nr. CF. vechi: 3850), Nr. Top: 968/1 și C.F. nr. 416027 Lugoj (Nr. C.F. vechi: 2298 LG), nr. Top: 968/3 LG. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.