Consiliul Local Lugoj, convocat în ședință ordinară. Pe ordinea de zi: 19 proiecte de hotărâri

Prin dispoziția primarului interimar Bogdan Ștefan Blidariu nr. 296 din 22 martie 2024, Consiliul Local al Municipiului Lugoj a fost convocat în ședință ordinară, pentru data de 28.03.2024, ora 1400, în „sala de protocol” a Primăriei Municipiului Lugoj.

Consilierii locali care nu pot participa fizic la lucrările ședinței au posibilitatea să participe prin mijloace electronice, prin platforma online de videoconferință.

Membrii Consiliului Local al Municipiului Lugoj sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului local din data de 28.03.2024, conține 19 proiecte de hotărâri:

 1. Proiect de hotărâre nr. 15 pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Cinematografului  „Bela Lugosi” din Municipiul Lugoj. Inițiator: Primarul interimar al municipiului Lugoj (Necesar avizul Comisiei activități economico – financiare, agricultură, comerț, turism, activități social –  culturale, tineret și sport);
 2. Proiect de hotărâre nr. 39 privind exprimarea acordului pentru dezlipirea unui imobil – teren, situat în intravilanul Municipiului Lugoj, înscris în C.F. nr. 412531 Lugoj (nr. C.F. vechi: 3629 LG), nr. top. 408/a/1/1/b. Inițiator: Primarul interimar al municipiului Lugoj (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 3. Proiect de hotărâre nr. 40 pentru modificarea H.C.L. nr. 173 din 28.04.2022 privind aprobarea participării Municipiului Lugoj la “Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități”, a documentației tehnice Studiu de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ”Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în Municipiul Lugoj”. Inițiator: Primarul interimar al municipiului Lugoj (Necesar avizul Comisiei activități economico – financiare, agricultură, comerț, turism, activități social – culturale, tineret și sport);
 4. Proiect de hotărâre nr. 41 privind stabilirea oportunității vânzării prin licitație publică a unor terenuri situate în intravilanul municipiului Lugoj. Inițiator: Primarul interimar al municipiului Lugoj (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 5. Proiect de hotărâre nr. 49 privind aprobarea prelungirii termenului contractului de administrare nr. 33776 din 01.04.2022. Inițiator: Primarul interimar al municipiului Lugoj (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 6. Proiect de hotărâre nr. 50 privind aprobarea Agendei acţiunilor sportive pe anul 2024, propuse pentru a fi cofinanţate din bugetul local, capitolul 67.02 – „Cultură, recreere şi religie”, subcapitolul 05.01 „Sport”. Inițiator: Primarul interimar al municipiului Lugoj (Necesar avizul Comisiei activități economico – financiare, agricultură, comerț, turism, activități social – culturale, tineret și sport);
 7. Proiect de hotărâre nr. 51 privind preluarea în proprietatea privată a municipiului Lugoj a imobilului – teren, înscris în C.F. nr. 417728 Lugoj, nr. cadastral 417728, în suprafață de 2366 m.p., situat în intravilanul Municipiului Lugoj. Inițiator: Primarul interimar al municipiului Lugoj (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 8. Proiect de hotărâre nr. 52 privind prelungirea mandatului administratorului provizoriu al societății „TRANSPORT LOCAL LUGOJ” S.R.L. Inițiator: Primarul interimar al municipiului Lugoj (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 9. Proiect de hotărâre nr. 53 privind actualizarea suprafeţei de teren ce face obiectul contractului de concesiune nr. 54267 din 16.09.2014. Inițiator: Primarul interimar al municipiului Lugoj (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 10. Proiect de hotărâre nr. 54 privind aprobarea actualizării devizului general pentru obiectivul de investiții „Măsuri privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în unitatea de învățământ Grădiniță + Creșă PP7, str. Buziașului nr. 36, Lugoj, județul Timiș”. Inițiator: Primarul interimar al municipiului Lugoj (Necesar avizul Comisiei activități economico – financiare, agricultură, comerț, turism, activități social – culturale, tineret și sport);
 11. Proiect de hotărâre nr. 55 privind aprobarea actualizării devizului general pentru obiectivul de investiții „Reabilitare Energetică Școala Gimnazială nr. 4, strada V.V. Delamarina, nr. 21, corp C2, corp C3 și strada Ștefan cel Mare, nr. 7, corp C1, C2, C4, Lugoj”. Inițiator: Primarul interimar al municipiului Lugoj (Necesar avizul Comisiei activități economico – financiare, agricultură, comerț, turism, activități social – culturale, tineret și sport);
 12. Proiect de hotărâre nr. 56 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – „Dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare și servicii”, municipiul Lugoj, județul Timiș. Inițiator: Primarul interimar al municipiului Lugoj (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 13. Proiect de hotărâre nr. 57 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Lugoj a unui imobil – teren, situat în intravilanul municipiului Lugoj. Inițiator: Primarul interimar al municipiului Lugoj (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 14. Proiect de hotărâre nr. 58 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Înființarea unui centru de colectare prin aport voluntar în Municipiul Lugoj”. Inițiator: Primarul interimar al municipiului Lugoj (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 15. Proiect de hotărâre nr. 59 privind aprobarea inițierii procedurii pentru vânzare a unor terenuri situate în municipiul Lugoj. Inițiator: Primarul interimar al municipiului Lugoj (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 16. Proiect de hotărâre nr. 60 privind darea în administrare Clubului Sportiv Municipal Lugoj a imobilului-teren înscris în C.F. nr. 417657 Lugoj, nr. cadastral 417657, proprietate publică a municipiului Lugoj. Inițiator: Primarul interimar al municipiului Lugoj (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 17. Proiect de hotărâre nr. 61 privind aprobarea Listei de proiecte prioritare din „Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Lugoj pentru perioada 2021-2030” (SIDU), finanțabile prin Programul Regional Vest 2021-2027. Inițiator: Primarul interimar al municipiului Lugoj (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 18. Proiect de hotărâre nr. 62 privind aprobarea agendei acțiunilor culturale din anul 2024 a Casei de Cultură „Traian Grozăvescu” Lugoj. Inițiator: Primarul interimar al municipiului Lugoj (Necesar avizul Comisiei activități economico – financiare, agricultură, comerț, turism, activități social – culturale, tineret și sport);
 19. Proiect de hotărâre nr. 63 privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Lugoj. Inițiator: Primarul interimar al municipiului Lugoj (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului).

II. Probleme ale Comisiilor de specialitate.

III. Diverse.

 

Lugoj Expres Consiliul Local Lugoj, convocat în ședință ordinară. Pe ordinea de zi: 19 proiecte de hotărâri vânzare terenuri transport local ședință schimb de terenuri regulament proiecte organizare Lugoj locuințe pentru tineri locuințe lista de priorități investiții hotărâri funcționare Consiliul Local Lugoj Consiliul Local cinematograful Bela Lugosi bugetul local agenda acțiunilor sportive administrarea patrimoniului

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.