Consiliul Local Lugoj, convocat în ședință ordinară. Pe ordinea de zi: 12 proiecte de hotărâri

Prin dispoziția primarului interimar Bogdan Ștefan Blidariu nr. 1530 din 22 decembrie 2023, Consiliul Local al Municipiului Lugoj a fost convocat în şedinţă ordinară, pentru data de 28.12.2023, ora 1200, în „sala de protocol” a Primăriei Municipiului Lugoj.

Consilierii locali care nu pot participa fizic la lucrările ședinței au posibilitatea să participe prin mijloace electronice, prin platforma online de videoconferință.

Ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului local din data de 28.12.2023, conține 12 proiecte de hotărâri:

 1. Proiect de hotărâre nr. 361 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială Comunitară Lugoj. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj (Necesar avizul Comisiei juridice, de disciplină, muncă, învățământ, sănătate, familie, protecție socială, protecția copiilor, apărarea ordinii și liniștii publice, respectarea drepturilor omului și libertăților cetățenești, culte);
 2. Proiect de hotărâre nr. 369 privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii ale Spitalului Municipal „Dr. Teodor Andrei” Lugoj. Inițiator: Viceprimarul interimar al Municipiului Lugoj (Necesar avizul Comisiei juridice, de disciplină, muncă, învățământ, sănătate, familie, protecție socială, protecția copiilor, apărarea ordinii și liniștii publice, respectarea drepturilor omului și libertăților cetățenești, culte);
 3. Proiect de hotărâre nr. 372 privind exprimarea acordului pentru dezlipirea unui imobil-teren, situat în intravilanul Municipiului Lugoj, înscris în C.F. nr. 417796 Lugoj, nr. cadastral 417796. Inițiator: Viceprimarul interimar al Municipiului Lugoj (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 4. Proiect de hotărâre nr. 373 privind exprimarea acordului pentru prima înscriere în Cartea Funciară a unor imobile – terenuri, ce aparțin domeniului privat al municipiului Lugoj. Inițiator: Viceprimarul interimar al Municipiului Lugoj (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 5. Proiect de hotărâre nr. 379 privind aprobarea alipirii unor imobile-terenuri aparţinând domeniului public al municipiului Lugoj. Inițiator: Viceprimarul interimar al Municipiului Lugoj (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 6. Proiect de hotărâre nr. 383 privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General al Municipiului Lugoj. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 7. Proiect de hotărâre nr. 384 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale societății „TRANSPORT LOCAL LUGOJ” S.R.L. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 8. Proiect de hotărâre nr. 385 privind transmiterea unor mijloace fixe și, după caz, a terenurilor aferente acestora care fac parte din bunurile proprietate publică a Municipiului Lugoj către Aquatim S.A. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 9. Proiect de hotărâre nr. 387 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anului 2023. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj (Necesar avizul Comisiei activități economico – financiare, agricultură, comerț, turism, activități social – culturale, tineret și sport);
 10. Proiect de hotărâre nr. 389 privind completarea Hotărârii  Consiliului Local nr. 313 din 26.10.2023  privind aprobarea Inventarului imobilelor care aparțin domeniului privat al municipiului Lugoj. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 11. Proiect de hotărâre nr. 390 privind exprimarea acordului pentru prima înscriere în Cartea Funciară a unui imobil având destinația drum, precum și atestarea acestuia în domeniul public al municipiului Lugoj. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 12. Proiect de hotărâre nr. 393 privind concesionarea directă către S.C. RUNARINA SOLUTIONS S.R.L., a unui teren în suprafaţă de 169 m.p., situat în intravilanul Municipiului Lugoj, înscris în C.F. nr. 409512 Lugoj, nr. cadastral 409512 (Nr. topografic: 196/3). Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului).

II. Probleme ale Comisiilor de specialitate.

 III. Diverse.

 

Lugoj Expres Consiliul Local Lugoj, convocat în ședință ordinară. Pe ordinea de zi: 12 proiecte de hotărâri Transport Local Lugoj Spitalul Municipal

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.