Consiliul Local Lugoj, convocat în ședință ordinară. Pe ordinea de zi: 10 proiecte de hotărâri

Prin dispoziția primarului interimar Bogdan Ștefan Blidariu nr. 98 din 25 ianuarie 2024, Consiliul Local al Municipiului Lugoj a fost convocat în şedinţă ordinară, pentru data de 31.01.2024, ora 1400, în „sala de protocol” a Primăriei Municipiului Lugoj.

Membrii Consiliului Local al Municipiului Lugoj sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului local din data de 31.01.2024, conține 10 proiecte de hotărâri:

  1.  Proiect de hotărâre nr. 6 pentru modificarea Hotărării Consiliului Local al Municipiului Lugoj nr. 253 din 27.06.2022 privind acordarea “Trusoului pentru nou-născut” sub formă de tichete valorice. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj (Necesar avizul Comisiei activități economico – financiare, agricultură, comerț, turism, activități social – culturale, tineret și sport);
  2. Proiect de hotărâre nr. 9 privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Lugoj. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
  3. Proiect de hotărâre nr. 10 privind alegerea președintelui de ședință. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj (Necesar avizul Comisiei juridice, de disciplină, muncă, învățământ, sănătate, familie, protecție socială, protecția copiilor, apărarea ordinii și liniștii publice, respectarea drepturilor omului și libertăților cetățenești, culte);
  4. Proiect de hotărâre nr. 11 privind aprobarea vânzării către S.C. TIPOGRAFIA ALMARIONES S.R.L., a terenului concesionat, în suprafață de 1.757 m.p., situat în Municipiul Lugoj, str. Tapiei, nr. 49 F, județul Timiș, înscris în C.F. Nr. 403228 Lugoj (Nr. C.F. vechi: 10522),  nr. cadastral 403228 (Nr. topografic: 1954-1955/1/1/1/15/b/3/2/2). Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
  5. Proiect de hotărâre nr. 12 privind exprimarea acordului pentru dezlipirea unui imobil-teren, aparținând domeniului privat al Municipiului Lugoj, înscris în C.F. nr. 411000 Lugoj, nr. cadastral 411000. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
  6. Proiect de hotărâre nr. 13 privind darea în administrarea Spitalului Municipal „Dr. Teodor Andrei” Lugoj a corpului de clădire – C14 atelier, depozit și magazie – înscris în C.F. nr. 415854 Lugoj, situat în Lugoj, str. Gheorghe Doja, nr. 36. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
  7. Proiect de hotărâre nr. 14 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Lugoj nr. 130 din 27.11.2008 privind transmiterea în folosinţă gratuită Bisericii Creştine Baptiste “Harul” Lugoj, a două terenuri, unul înscris în C.F nr. 65 ned Tapia, nr. cadastral 1185/b/40 în suprafaţă de 600 m.p., iar al doilea în C.F. nr. 64 ned. Tapia, nr. cadastral 1185/b/39 în suprafaţă de 600 m.p., în vederea construirii unei case de rugăciune. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
  8. Proiect de hotărâre nr. 16 pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Lugoj nr. 249 din 28.09.2023 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Lugoj în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Lugoj, pentru anul şcolar 2023 – 2024. Inițiator: Viceprimarul interimar al Municipiului Lugoj (Necesar avizul Comisiei juridice, de disciplină, muncă, învățământ, sănătate, familie, protecție socială, protecția copiilor, apărarea ordinii și liniștii publice, respectarea drepturilor omului și libertăților cetățenești, culte);
  9. Proiect de hotărâre nr. 18 privind aprobarea prelungirii perioadei contractului de delegare a gestiunii Serviciului public de salubrizare al municipiului Lugoj, pentru activitățile „de măturat, spălat, stropire și întreținere căi publice” și „curățare și transport zăpadă de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora”. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
  10. Proiect de hotărâre nr. 373 privind exprimarea acordului pentru prima înscriere în Cartea Funciară a unor imobile – terenuri, ce aparțin domeniului privat al municipiului Lugoj. Inițiator: Viceprimarul interimar al Municipiului Lugoj (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului).

 

Lugoj Expres Consiliul Local Lugoj, convocat în ședință ordinară. Pe ordinea de zi: 10 proiecte de hotărâri vânzare teren trusou nou-născut tichete valorice ședință salubrizare repartizarea locuințelor pentru tineri repartizarea locuințelor proiecte organigramă Lugoj hotărâri Direcția de Asistență Socială Comunitară Lugoj Consiliul Local Lugoj Consiliul Local cereri de locuințe

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.