Consiliul Local Lugoj, convocat în ședință ordinară: 25 de proiecte de hotărâri pe ordinea de zi

Prin dispoziția primarului interimar Bogdan Ștefan Blidariu nr. 1091 din 20 octombrie 2023, Consiliul Local al Municipiului Lugoj a fost convocat în şedinţă ordinară, pentru data de 26.10.2023, ora 1400, în „sala de protocol” a Primăriei Municipiului Lugoj.

Consilierii locali care nu pot participa fizic la lucrările ședinței au posibilitatea să participe prin mijloace electronice, prin platforma online de videoconferință.

Ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului local din data de 26.10.2023, conține 25 de proiecte de hotărâri:

 1. Proiect de hotărâre nr. 307 privind alegerea preşedintelui de şedinţă. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei juridice, de disciplină, muncă, învățământ, sănătate, familie, protecție socială, protecția copiilor, apărarea ordinii și liniștii publice, respectarea drepturilor omului și libertăților cetățenești, culte);
 2. Proiect de hotărâre nr. 246 privind aprobarea tarifelor de colectare separată și transport separat al deșeurilor reciclabile din deșeurile municipale și colectarea separată și transportul separat al deșeurilor reziduale din deșeurile municipale practicate de către RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. în raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale desfășurată în Zona 0 a județului Timiș, în baza contractului de delegare prin concesiune a activității de colectare și transport a deșeurilor nr. 1746/22.09.2017. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei activități economico – financiare, agricultură, comerț, turism, activități social – culturale, tineret și sport);
 3. Proiect de hotărâre nr. 316 privind aprobarea numărului de premii și a sumei necesară premierii elevilor cu rezultate deosebite obținute în anul școlar 2022-2023 la olimpiadele școlare și a elevilor care au obținut la examenul de evaluare națională sau la examenul de bacalaureat media 10. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei activități economico – financiare, agricultură, comerț, turism, activități social – culturale, tineret și sport);
 4. Proiect de hotărare nr. 321 privind desemnarea administratorului provizoriu al societății ,,TRANSPORT LOCAL LUGOJ” S.R.L. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 5. Proiect de hotărâre nr. 318 privind darea în administrarea Spitalului Municipal „Dr. Teodor Andrei” Lugoj a corpului de clădire – C7 pavilion tomograf – înscris în C.F. nr. 415854 Lugoj, situat în Lugoj, str. Gheorghe Doja, nr. 36. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 6. Proiect de hotărâre nr. 317 pentru completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Lugoj nr. 244 din 18.09.2023 privind solicitarea de trecere a unui bun imobil din domeniul public al statului, aflat în folosința Ministerului Transportului și Infrastructurii și în administrarea Spitalului Clinic C.F. Timișoara, în domeniul public al municipiului Lugoj și în administrarea Consiliului Local al municipiului Lugoj. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei activități economico – financiare, agricultură, comerț, turism, activități social – culturale, tineret și sport);
 7. Proiect de hotărâre nr. 296 privind aprobarea vânzării către domnul Soponar Dumitru și doamna Soponar Angela a terenului concesionat, în suprafață de 350 m.p., situat în Municipiul Lugoj, str. Bela Bartok, nr. 12,  înscris în C.F. Nr. 409153 Lugoj, (Nr. CF. vechi: 9649), Nr. topografic: 9027/235. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 8. Proiect de hotărâre nr. 297 privind aprobarea vânzării către doamna Șonda Elena și domnul Șonda Ionel – Gheorghe a terenului concesionat, în suprafață de 350 m.p., situat în Municipiul Lugoj, str. Daniel Brocea, nr. 8, județul Timiș, înscris în C.F. Nr. 406799 Lugoj, (Nr. C.F. vechi: 9614),  Nr. cadastral 406799, (Nr. topografic: 9027/200). Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 9. Proiect de hotărâre nr. 298 privind aprobarea vânzării către domnul Popovici Marius și doamna Popovici Olimpia-Marinela a terenului concesionat în suprafață de 450 m.p., situat în Municipiul Lugoj, str. Timișorii nr. 126 C19, Zona P.U.Z. M.A.N., înscris în C.F. nr. 406458 Lugoj, nr. cadastral 406458. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 10. Proiect de hotărâre nr. 299 privind aprobarea vânzării către doamna Cenușe Koanita-Elisabeta a terenului în suprafață de 456 m.p., situat în Municipiul Lugoj, str. Timișorii, nr. 126 D4, Zona P.U.Z. M.A.N., înscris în C.F. nr. 406438 Lugoj, Nr. cadastral: 406438. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 11. Proiect de hotărâre nr. 311 privind aprobarea vânzării către domnul Rotariu Ionel-Ovidiu și doamna Rotariu Lavinia-Ionela a terenului concesionat în suprafață de 359 m.p., situat în Municipiul Lugoj, str. Bela Bartok, nr. 15, înscris în C.F. nr. 406070 Lugoj (nr. C.F. vechi: 9652), nr. cadastral 406070 (nr. topografic : 9027/238). Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 12. Proiect de hotărâre nr. 322 privind aprobarea vânzării către S.C. IMA S.R.L., a terenului concesionat, în suprafață de 2.000 m.p., situat în Municipiul Lugoj, str. Tapiei, nr. 49 H, județul Timiș, înscris în C.F. Nr. 406991 Lugoj, (Nr. C.F. vechi: 10561),  Nr. cadastral 406991, (Nr. cadastral vechi: Cc 1331/15/b/3/1/2). Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 13. Proiect de hotărâre nr. 300 privind rectificarea suprafeței imobilului-teren, înscris în C.F. nr. 412082 Lugoj (nr. C.F. vechi: 107 nedef Tapia), nr. CAD 1185/b/82 și atestarea acestuia la domeniul public al municipiului Lugoj. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 14. Proiect de hotărâre nr. 301 privind rectificarea suprafeței imobilului-teren, înscris în C.F. nr. 412084 Lugoj (nr. C.F. vechi: 105 nedef Tapia), nr. CAD 1185/b/80 și atestarea acestuia la domeniul public al municipiului Lugoj. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 15. Proiect de hotărâre nr. 302 privind rectificarea unei suprafețe de teren înscrisă în C.F. nr. 417608 Lugoj, (Nr C.F. vechi: 9231 LR) Nr. topografic: 9016/109. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 16. Proiect de hotărâre nr. 303 privind rectificarea unei suprafeţe de teren înscrisă în C.F. nr. 417615 Lugoj (nr. C.F. vechi 9214 LR), nr. top 9016/92. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 17. Proiect de hotărâre nr. 304 privind rectificarea unei suprafeţe de teren înscrisă în C.F. nr. 417532 Lugoj (nr. C.F. vechi 9173 LR), nr. top 9016/51. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 18. Proiect de hotărâre nr. 305 privind rectificarea unei suprafeţe de teren înscrisă în C.F. nr. 403047 Lugoj (nr. C.F. vechi 9161), nr. top 9016/39. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 19. Proiect de hotărâre nr. 306 privind rectificarea unei suprafeţe de teren înscrisă în C.F. nr. 417568 Lugoj (nr. C.F. vechi 9174 LR), nr. top 9016/52. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 20. Proiect de hotărâre nr. 312 privind rectificarea unei suprafeţe de teren înscrisă în C.F. nr. 415413 Lugoj, nr. cadastral 415413. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 21. Proiect de hotărâre nr. 315 privind rectificarea unei suprafețe de teren înscrisă în C.F. nr. 419200 Lugoj (nr. C.F. vechi: 9106 LR), nr. top. 9019/1/5 și alipirea acesteia cu imobilul-teren înscris în C.F. nr. 414261 Lugoj, nr. cadastral 414261. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 22. Proiect de hotărâre nr. 308 privind atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului Lugoj a unor imobile – terenuri. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 23. Proiect de hotărâre nr. 314 privind aprobarea alipirii unor imobile-terenuri aparţinând domeniului public al municipiului Lugoj. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 24. Proiect de hotărâre nr. 319 privind exprimarea acordului pentru dezlipirea unui imobil – teren, situat în intravilanul Municipiului Lugoj, înscris în C.F. nr. 416961 Lugoj (nr. C.F. vechi: 3517 LG), nr. top. 390/1/1/b/1. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 25. Proiect de hotărâre nr. 276 privind demararea procedurilor necesare fuziunii prin absorbție a societății APA -CANAL LUGOJ S.R.L. în calitate de societate absorbită de către societatea TRANSPORT LOCAL LUGOJ S.R.L. în calitate de societate absorbantă. Inițiator: Viceprimarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului).

 

Lugoj Expres Consiliul Local Lugoj, convocat în ședință ordinară: 25 de proiecte de hotărâri pe ordinea de zi vânzare teren Transport Local Lugoj tarife ședință RETIM ECOLOGIC SERVICE proiecte premierea elevilor Lugoj hotărâri fuziune deșeuri reciclabile Consiliul Local Lugoj Consiliul Local Apă-Canal Lugoj

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.