Consiliul Local Lugoj, convocat în ședință extraordinară. Pe ordinea de zi: 5 proiecte de hotărâri

Prin dispoziția primarului interimar Bogdan Ștefan Blidariu nr. 1171 din 10 noiembrie 2023, Consiliul Local al Municipiului Lugoj a fost convocat în şedinţă extraordinară, pentru data de 14.11.2023, ora 1200, în „sala de protocol” a Primăriei Municipiului Lugoj.

Consilierii locali care nu pot participa fizic la lucrările ședinței au posibilitatea să participe prin mijloace electronice, prin platforma online de videoconferință.

Ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului local din data de 14.11.2023, conține 5 proiecte de hotărâri:

  1. Proiect de hotărâre nr. 281 privind stabilirea modalității de gestiune, aprobarea Studiului de oportunitate, Caietului de sarcini și Contractului de delegare a gestiunii Serviciului public de salubrizare (parțial) din Municipiul Lugoj. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
  2. Proiect de hotărâre nr. 330 pentru modificarea H.C.L. nr. 78 din 31.03.2023 privind exprimarea acordului pentru prima înscriere în Cartea Funciară a unor imobile – terenuri, ce aparțin domeniului privat al municipiului Lugoj. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
  3. Proiect de hotărâre nr. 331 privind exprimarea acordului pentru recuperarea unor suprafețe de teren având categoria de folosință „pășune”, ce urmează a fi folosite pentru conservarea suprafețelor parcelelor înscrise în Ordinul Prefectului nr. 927 din 05.08.1994, ce aparțin domeniului privat al municipiului Lugoj. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
  4. Proiect de hotărâre nr. 332 privind aprobarea actualizării Devizului General pentru obiectivul de investiții „Reabilitare Energetică Corp C2 Liceul Teoretic I. Hașdeu” (măsuri privind creșterea  eficenței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădiri publice – învățământ). Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei activități economico – financiare, agricultură, comerț, turism, activități social – culturale, tineret și sport);    
  5. Proiect de hotărâre nr. 333 privind aprobarea actualizării Devizului General al obiectivului de investiții „Reabilitare Energetică Liceul Tehnologic ”Valeriu Braniște”, corp C2, C10, str. Gheorghe Doja, nr. 41, Lugoj”. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei activități economico – financiare, agricultură, comerț, turism, activități social – culturale, tineret și sport).

Lugoj Expres Consiliul Local Lugoj, convocat în ședință extraordinară. Pe ordinea de zi: 5 proiecte de hotărâri teren Serviciul Public de Salubrizare reabilitare energetică proiect de hotărâre proiect pășune Lugoj investiții înscrierea în Cartyea Funciară hotărâri Consiliul Local Lugoj Consiliul Local

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.