Consiliul Local Lugoj, convocat în ședință extraordinară! Pe ordinea de zi: 11 proiecte de hotărâri

Prin dispoziția primarului interimar Bogdan Ștefan Blidariu nr. 722 din 7 iulie 2023, Consiliul Local al Municipiului Lugoj a fost convocat în şedință extraordinară, pentru data de 13 iulie 2023, ora 1400, în „sala de protocol” a Primăriei Municipiului Lugoj.

Consilierii locali care nu pot participa fizic la lucrările ședinței au posibilitatea să participe prin mijloace electronice, prin platforma online de videoconferință.

Ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului local din data de 13.07.2023 conține 11 proiecte de hotărâri:

 1. Proiect de hotărâre nr. 194 pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 88 din 31.03.2023 privind aprobarea agendei manifestărilor culturale din anul 2023 a Casei de Cultură a Municipiului Lugoj. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei activități economico – financiare, agricultură, comerț, turism, activități social – culturale, tineret și sport);
 2. Proiect de hotărâre nr. 191 privind aprobarea actualizării devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Realizare rețea de canalizare și racorduri individuale în cartierul Herendești – Bocșei, municipiul Lugoj”. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei activități economico – financiare, agricultură, comerț, turism, activități social – culturale, tineret și sport);
 3. Proiect de hotărâre nr. 196 privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 60.485 din 24.07.2018, pentru asigurarea continuității serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare din municipiul Lugoj. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 4. Proiect de hotărâre nr. 197 privind aprobarea Protocolului de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și UAT-Municipiul Lugoj, în cadrul proiectului „HUB de servicii MMSS-SII MMSS” (Cod MySmis 130963). Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 5. Proiect de hotărâre nr. 189 privind exprimarea acordului pentru prima înscriere în Cartea Funciară a unor imobile având destinația drum, precum și atestarea acestora în domeniul public al municipiului Lugoj. Inițiator: Viceprimarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei  amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 6. Proiect de hotărâre nr. 185 privind exprimarea acordului pentru prima înscriere în Cartea Funciară a unor imobile – terenuri, ce aparțin domeniului public al municipiului Lugoj. Inițiator: Viceprimarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 7. Proiect de hotărâre nr. 186 privind exprimarea acordului pentru prima înscriere în Cartea Funciară a unor imobile – terenuri, ce aparțin domeniului public al municipiului Lugoj. Inițiator: Viceprimarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 8. Proiect de hotărâre nr. 187 privind exprimarea acordului pentru prima înscriere în Cartea Funciară a unor imobile-terenuri, ce aparțin domeniului public al municipiului Lugoj. Inițiator: Viceprimarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 9. Proiect de hotărâre nr. 188 privind exprimarea acordului pentru prima înscriere în Cartea Funciară a imobilului – Strada Jiului, în suprafață măsurată de 1843 m.p., categoria de folosință – drum, ce aparține domeniului public al municipiului Lugoj. Inițiator: Viceprimarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 10. Proiect de hotărâre nr. 190 privind exprimarea acordului pentru prima înscriere în Cartea Funciară a imobilului – teren,  în suprafață măsurată de 10449 m.p., ce aparține domeniului public al municipiului Lugoj. Inițiator: Viceprimarul interimar al Municipiului Lugoj; (Necesar avizul Comisiei  amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului);
 11. Proiect de hotărâre nr. 192 privind oferirea acordului pentru prima înscriere în Cartea Funciară a imobilului- teren în suprafața de 458 m.p., ce aparține domeniului privat al municipiului Lugoj. Inițiator: Primarul interimar al Municipiului Lugoj. (Necesar avizul Comisiei  amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului).

 

Lugoj Expres Consiliul Local Lugoj, convocat în ședință extraordinară! Pe ordinea de zi: 11 proiecte de hotărâri servicii comunitare ședință rețea de canalizare protocol de colaborare proiecte Lugoj imobile hotărâri Consiliul Local Lugoj Consiliul Local agenda manifestărilor culturale

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.