Consiliul Local Lugoj, convocat în ședință. 19 proiecte de hotărâri pe ordinea de zi

Consiliul Local Lugoj se va întruni miercuri, 30 martie, de la ora 19, în ședință ordinară.

Ședința va ava loc în sala roșie a Cinematografului “Bela Lugosi”.

Pe ordinea de zi se află 19 proiecte de hotărâri, privind:

 • Aprobarea documentației tehnice și a  indicatorilor tehnico-economici pentru “Studiu de Fezabilitate – Amenajare trotuare și zonă pietonală pe raza municipiului Lugoj în Cartierul Herendești – Bocșei” Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;
 • Aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru “ Studiu de Fezabilitate – Amenajare trotuare și zone pietonale pe raza municipiului Lugoj în satul Măguri” Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;
 • Aprobarea proiectului „Amenajare trotuare și zone pietonale pe raza municipiului Lugoj în cartierul Herendești – Bocșei” în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiții 9.1 – Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC), apelul de proiecte nr. POR/2018/9/9.1/1/7REGIUNI și a cheltuielilor legate de proiect. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;
 • Aprobarea proiectului „Amenajare trotuare și zone pietonale pe raza municipiului Lugoj în satul Măguri” în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiții 9.1 – Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC), apelul de proiecte nr. POR/2018/9/9.1/1/7REGIUNI și a cheltuielilor legate de proiect. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;
 • Darea în administrarea societății ,,ADMINISTRARE PATRIMONIU LUGOJ” S.R.L. a unui bun mobil aflat în patrimoniul Municipiului Lugoj. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;
 • Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Lugoj a unor imobile – construcții, situate în municipiul Lugoj, str. Banatului nr. 8/A, înscrise în C.F. nr. 400456 Lugoj( Nr. C.F. vechi: 394), nr. cadastral 400456 ( nr. topografic: 191/a), în vederea casării și demolării acestora. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;
 • Aprobarea cumpărării imobilului – teren, în suprafață de 1.241 m.p., situat în intravilanul municipiului Lugoj, str. Bucegi nr. 9, înscris în C.F. nr. 416437 Lugoj, nr. cadastral 416437. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;
 • Aprobarea cumpărării imobilului – construcție și teren, în suprafață totală de 7.710 m.p., situat în intravilanul Municipiul Lugoj, str. Bocșei nr. 11, identificate în C.F. nr. 411936 Lugoj (Nr. CF. vechi: 3850), Nr. Top: 968/1 și C.F. nr. 416027 Lugoj (Nr. C.F. vechi: 2298 L.G.), nr. Top: 968/3 L.G. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;
 • Aprobarea prelungirii contractului de concesiune a terenului situat în municipiul Lugoj, str. Salcâmilor, nr. 2, în suprafață de 1012 m.p., înscris în C.F. nr. 408432 Lugoj, Nr. Top 9019/1/2. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;
 • Aprobarea vânzării către domnul  Armene  Claudiu – Andrei a terenului concesionat, în suprafață de 456 m.p., situat în Municipiul Lugoj, str. Timișorii FN, Zona  P.U.Z. M.A.N.,  înscris în C.F. nr. 406450 Lugoj, Nr. cadastral 406450. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;
 • Aprobarea vânzării către domnul  Csoregi  Marcel – Francisc a terenului concesionat, în suprafață de 377 m.p., situat în Municipiul Lugoj, str. Iuliu Maniu, nr. 9, județul Timiș,  înscris în C.F. nr. 402083 Lugoj, (Nr. C.F. vechi: 9450),  Nr. cadastral 402083 (Nr. topografic: 9027/36). Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;
 • Aprobarea vânzării către doamna Cerna Oana-Roxana a terenului concesionat în suprafață de 456 m.p., situat în Municipiul Lugoj, str. Timișorii F.N., Zona P.U.Z. M.A.N., înscris în C.F. nr. 406442 Lugoj, Nr. cadastral: 406442. Iniţiator: Viceprimarul Municipiului Lugoj;
 • Aprobarea vânzării  către doamna Cherciu Andrada-Violeta a terenului concesionat în suprafață de 411 m.p., situat în Municipiul Lugoj, str. Timișorii F.N., Zona P.U.Z. M.A.N., înscris în C.F. nr. 406420 Lugoj, Nr. cadastral: 406420 Iniţiator: Viceprimarul Municipiului Lugoj;
 • Aprobarea vânzării către domnul Ioviță Daniel a terenului concesionat în suprafață de 456 m.p., situat în Municipiul Lugoj, str. Timișorii, nr. 126 D61, Zona P.U.Z. M.A.N., înscris în C.F. nr. 406449 Lugoj, Nr. cadastral: 406449. Iniţiator: Viceprimarul Municipiului Lugoj;
 • Acordarea burselor elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Lugoj, în semestrul II al anului școlar 2021-2022. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;
 • Desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Lugoj în Grupul de acțiune antibullying constituit în unitățile de învățământ preuniversitar din Municipiul Lugoj. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;
 • Desemnarea persoanelor care vor asista echipa de proiect și vor participa la sesiunea de informare/instruire din cadrul proiectului “DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII CIVICE A COMUNITĂȚILOR RURALE PRIN CAPACITAREA COMUNITĂȚILOR DE ROMI DIN MEDIUL RURAL”. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;
 • Aprobarea tarifelor unice și a tarifelor distincte practicate de către RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. în raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale desfășurată în Zona 0 a județului Timiș, în baza contractului de delegare prin concesiune a activității de colectare și transport a deșeurilor nr. 1746/22.09.2017. Iniţiator: Viceprimarul Municipiului Lugoj;
 • Aprobarea Studiului de oportunitate, Contractului de delegare a gestiunii, Caietului de sarcini și a Regulamentului Serviciului de transport public local din Municipiul Lugoj. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.