Consiliul Local al Municipiului Lugoj, convocat în ședință ordinară

Consiliul Local al Municipiului Lugoj se convoacă în şedinţă ordinară pentru data de 28.12.2020, orele 1200, în  “sala roșie” a Cinematografului “Bela Lugosi” din  Lugoj, str. Mocioni nr. 5.

Ordinea de zi a ședinței ordinare conține:

I. Proiecte de hotărâri privind:

 1. Rectificarea bugetului local pe anul 2020. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;
 2. Aprobarea utilizării excedentului bugetar al anului 2020. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;
 3. Desemnarea a doi consilieri locali în Comisia de evaluarea a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al UAT Municipiul Lugoj. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;
 4. Aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Lugoj. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;
 5. Aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului public sere și zone verzi, din subordinea Consiliului Local al Municipiului Lugoj. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;
 6. Aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Clubului Sportiv Municipal Lugoj, din subordinea Consiliului Local al Municipiului Lugoj. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;
 7. Aprobarea acordării normei de hrană pentru personalul în activitate din cadrul Direcţiei Poliţia Locală Lugoj. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;
 8. Completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 132 din 26.11.2020. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;
 9. Aprobarea Programului de îmbunătățire a eficienței energetice al Municipiului Lugoj. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;
 10. Retragerea dreptului de folosintă gratuită al S.C. “Meridian 22” S.A. Lugoj asupra unor bunuri. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;
 11. Stabilirea tarifelor minime de concesionare a terenurilor pentru anul 2021. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;
 12. Stabilirea tarifelor minime de închiriere pentru spaţiile cu altă destinaţie decât cea de locuinţă şi terenuri  pentru anul 2021. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;
 13. Majorarea cu 300%, în anul 2021, a impozitului pentru terenul neîngrijit, situat în municipiul Lugoj, str. Făgetului nr. 84, aflat în proprietatea S.C. D’AR-TEX S.R.L. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;
 14. Aprobarea prelungirii contractului de concesiune a terenului situat în municipiul Lugoj, str. Ion Huniade nr. 2 bis, în suprafață de 70 m.p., înscris în C.F. nr. 409230 Lugoj ( nr. C.F. vechi: 9363), nr. top: 9002/20/1/b. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;
 15. Trecerea unor terenuri din domeniul privat în domeniul public al municipiului Lugoj și alipirea acestora într-o singură parcelă. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;
 16. Atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului Lugoj a unui imobil având destinația de “drum public” în suprafață de 4.880 m.p. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;
 17. Atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului Lugoj a unor imobile având destinația de “drum public”. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;
 18. Aprobarea prelungirii termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General al Municipiului Lugoj. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;
 19. Stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2021. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;
 20. Aprobarea Bilanţului contabil, a Contului de profit şi pierdere, repartizarea profitului obţinut, a Raportului de gestiune al administratorului şi a Raportului Comisiei de cenzori ale S.C. „Meridian 22” S.A. Lugoj pe anul 2019.Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj.

II. Probleme ale Comisiilor de specialitate.

III. Diverse.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.