ANUNȚ referitor la  elaborarea proiectului de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 222 din16.11.2021, privind aprobarea Regulamentului de acordare a tichetelor sociale în vederea achiziționării de mese calde

Astăzi, 17.01.2024, Primăria Municipiului Lugoj anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: Proiect de hotărâre  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Lugoj nr. 222 din 16.11.2021 privind aprobarea Regulamentului de acordare a tichetelor sociale în vederea achiziționării de mese calde.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Lugoj nr. 222 din 16 noiembrie 2021 a fost aprobat Regulamentul de acordare a tichetelor sociale în vederea achiziționării de mese calde pentru cetățenii din Municipiul Lugoj, respectiv satele aparținătoare Tapia și Măguri.

Regulamentul de acordare a tichetelor sociale în vederea achiziționării de mese calde prevede la art. 17 faptul că valoarea unui tichet social este de 27 lei/ zi.

Categoriile de beneficiari ai tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde, conform Regulamentului mai sus menționat,  sunt cetățeni ai Municipiului Lugoj care se află în următoarele situații:

  • familiile cu copii preșcolari și elevi aflați în întreținerea acestor familii al căror venit net mediu lunar pe o persoana în întreținere este sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoana singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social;
  • persoanele care au împlinit vârsta de pensionare, aflate într-una dintre următoarele situații: sunt izolate social, nu au susținători legali, sunt lipsite de venituri sau al căror venit net mediu lunar pe o persoana în întreținere este sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoana singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social;
  • persoanele cu dizabilități al căror venit net mediu lunar pe o persoana în întreținere este sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoana singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social;
  • orice persoană, care locuiește și se gospodărește singură și care temporar nu realizează venituri – maxim 90 de zile pe an;
  • familiile care nu realizează niciun venit.

Începând cu 1 ianuarie 2024 s-au abrogat prevederile Legii nr. 416/ 2001 privind venitul minim garantat (ajutor social) – act normativ prin care s-au stabilit categoriile de beneficiari de tichete sociale pentru mese calde.

Începând cu anul 2024 beneficiile de asistenţă socială acordate familiilor şi persoanelor singure aflate în situaţie de dificultate, în scopul prevenirii şi combaterii sărăciei şi riscului de excluziune socială, este cel reglementat de Legea nr. 196/ 2016 privind venitul minim de incluziune.

Având în vedere că în ultima perioadă s-a înregistrat  o creștere a  prețului carburanților, fapt ce va face ca în perioada următoare să se înregistreze creșteri ale prețurilor în ceea ce privește alimentele de bază, cât și, ceea ce a dus la creșterea prețului unui meniu zilnic oferit de către agenții economici din municipiu. În acest sens se impune o creștere a valorii unui tichet social pentru mese calde, de la 27 lei la 35 lei/ zi.

Față de cele prezentate se impun următoarele modificări:

  1. Modificarea regulamentului de acordare a tichetelor sociale în vederea achiziționării de mese calde:
  • persoanele singure/ familiile care au stabilit dreptul la ajutorul de incluziune în conformitate cu prevederile Legii nr. 196/ 2016 (ajutor de incluziune, exclusiv);
  • familiile care au stabilit dreptul ajutor de incluziune și ajutor pentru familia cu copii în conformitate cu prevederile Legii nr. 196/ 2016 (ajutor de incluziune și ajutor pentru familia cu copii)
  1. Modificarea valorii unui tichet social
  • valoarea unui tichet social pe suport electronic pentru mese calde să crească la valoarea de 35 lei/zi.

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include: referatul inițiatorului,  textul complet al proiectului de hotărâre, Anexa (Regulamentul).

Documentaţia poate fi consultată pe pagina de internet a instituţiei, secțiunea „Transparență decizională”, la linkul www.primarialugoj.ro și la sediul instituţiei din Lugoj, Piața Victoriei, nr. 4. Proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Biroul de relaţii cu publicul al instituţiei.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 29.01.2024 ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: contact@primarialugoj.ro; prin poştă, la adresa: Primăria Municipiului Lugoj, Piața Victoriei, nr. 4, Lugoj, jud. Timiș sau la sediul instituţiei, la Biroul de relaţii cu publicul, între orele 8-16.30 (Luni-Joi) și 8-14 (Vineri).

Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri pentru proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Lugoj nr. 222 din 16.11.2021 privind aprobarea Regulamentului de acordare a tichetelor sociale în vederea achiziționării de mese calde.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul www.primarialugoj.ro, secțiunea „Transparență decizională”. Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată tot în scris.

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 19.02.2024.

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0256/352240, e-mail: contact@primarialugoj.ro, persoană de contact: Vago Adela-Vasilica.

 

 

 

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.