ANUNȚ privind elaborarea proiectului de hotărâre privind desființarea Galeriei de Artă, aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Lugoj

Astăzi, 20.12.2023, Primăria Municipiului Lugoj anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: Proiect de hotărâre privind desființarea Galeriei de Artă, aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Lugoj.

Galeria de Artă funcționează în subordinea Consiliului Local al Municipiului Lugoj ca o structură distinctă, non profit și fără personalitate juridică, având buget propriu integrat în bugetul local.  Baza legală a funcționării Galeriei de Artă o constituie H.C.L. nr. 40 din 26 septembrie 1994. De asemenea, potrivit H.C.L. nr. 73 din 05.06.2014 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Galeriei de Artă, din subordinea Consiliului Local al Municipiului Lugoj, în cadrul structurii sunt prevăzute trei posturi, dintre care două pentru personal de specialitate și unul pentru personal administrativ, în prezent niciun post nefiind ocupat.

Această galerie a fost inaugurată în anul 1979, ca urmare firească a înființării Cenaclului Uniunii Artiștilor Plastici (U.A.P) Lugoj, în anul 1970, și atelierelor artiștilor plastici, în anul 1972. De altfel, prin protocolul încheiat la data de 17 octombrie 1994 între U.A.P. – Oficiul Teritorial Timișoara, U.A.P. – Filiala Lugoj, Consiliul Local al Municipiului Lugoj și R.A. „Meridian 22” Lugoj, spațiul situat pe str. A. Mocioni, nr. 1 (în realitate str. A. Mocioni, nr. 3), reprezentând Galeria de Artă, a trecut din administrarea R.A. „Meridian 22” Lugoj în administrarea C.L.M.L. și a fost împărțit în două, o parte fiind destinată atelierelor artiștilor plastici, pentru care U.A.P a plătit chirie, iar cealaltă funcționând ca spațiu expozițional.

În aplicarea Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local, cu modificările și completările ulterioare, prin H.C.L nr. 201, 202, 203 și 204 din 04.07.2003, și H.C.L. nr. 76 din 31.03.2005 au fost încheiate contracte de comodat cu artiștii plastici profesioniști din cadrul U.A.P. Filiala Lugoj, pe o perioadă de 10 ani, pentru imobilul situat în municipiul Lugoj, str. Anișoara Odeanu, nr. 12 Bis, teren în suprafață de 636 m.p și construcția „clădire cu 4 ateliere artiști plastici”, ce aparține domeniului public al Municipiului Lugoj, în vederea folosirii acestuia pentru desfășurarea activității de creație în domeniul artelor plastice, activitate care se desfășoară în acest imobil și în prezent.

Prin urmare, Galeria de Artă, așa cum a fost organizată inițial, și-a pierdut obiectul de activitate, susținerea unei structuri cu activitate permanentă în locația de pe str. A. Mocioni, nr. 3 nemaifiind justificată. Spațiul rămas liber își va păstra caracterul expozițional, artiștii plastici lugojeni având în continuare posibilitatea de a-și face cunoscute lucrările într-o locație dedicată artei vizuale, administrarea bunului imobil urmând a fi transmisă Muzeului de Istorie și Etnografie

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include: referatul inițiatorului, proiectul de hotărâre, raportul de specialitate, adresa solicitare raport specialitate.

Documentaţia poate fi consultată pe pagina de internet a instituţiei, secțiunea „Transparență decizională”, la linkul www.primarialugoj.ro și la sediul instituţiei din Lugoj, Piața Victoriei, nr. 4.

Proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Biroul de relaţii cu publicul al instituţiei.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 31.12.2023 ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: contact@primarialugoj.ro; prin poştă, la adresa: Primăria Municipiului Lugoj, Piața Victoriei, nr. 4, Lugoj, jud. Timiș sau la sediul instituţiei, la Biroul de relaţii cu publicul (luni-joi între orele 8-16.30 și vineri între orele 8-14).

Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri pentru proiectul de hotărâre privind desființarea Galeriei de Artă, aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Lugoj”.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul www.primarialugoj.ro, secțiunea „Transparență decizională”. Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată tot în scris.

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 28.01.2024.

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0256/352240, e-mail: contact@primarialugoj.ro, persoană de contact: Vago Adela-Vasilica.

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.