ANUNȚ privind elaborarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al  Clubului Sportiv Municipal Lugoj

Primăria Municipiului Lugoj anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al  Clubului Sportiv Municipal Lugoj.

Prin adresa nr.1220 din 31.05.2023, înregistrată în evidențele instituției noastre sub nr. 16/61287 din 31.05.2023, Clubul Sportiv Municipal Lugoj solicită aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare;

În conformitate cu prevederile art.129 alin.(2) lit.a), coroborat cu alin.(3) lit.c) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul local exercită atribuţii privind unitatea administrativ-teritorială, organizarea proprie, precum şi organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de interes local şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes local. În exercitarea acestor atribuții, consiliul local aprobă, în condițiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de interes local, reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor autonome de interes local, precum şi înfiinţarea, reorganizarea sau desfiinţarea de societăţi de interes local şi statul de funcţii al acestora.

De asemenea, în conformitate cu prevderile art.129 alin.(2) lit.d) coroborat cu alin.(7) lit.f) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul local exercită atribuții privind gestionarea serviciilor de interes local. În exercitarea acestor atribuții, consiliul local asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind:…sportul.

Clubul Sportiv Municipal Lugoj funcționează în subordinea Consiliului Local al Municipiului Lugoj, ca instituție publică cu personalitate juridică, înființată prin Hotărîrea Consiliului Local al Municipiului Lugoj nr. 45/30.05.2002, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Lugoj nr.105/19.08.2002.

Astfel, datorită modificărilor  organizatorice intervenite la nivelul Clubului Sportiv Municipal Lugoj, se impune aprobarea noului Regulament de Organizare și Funcționare

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include: referatul inițiatorului și textul complet al proiectului de hotărâre.

Documentaţia poate fi consultată pe pagina de internet a instituţiei, secțiunea „Transparență decizională”, la linkul www.primarialugoj.ro și la sediul instituţiei din Lugoj, Piața Victoriei, nr. 4. Proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Biroul de relaţii cu publicul al instituţiei.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 30.06.2023 ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: contact@primarialugoj.ro; prin poştă, la adresa: Primăria Municipiului Lugoj, Piața Victoriei, nr. 4, Lugoj, jud. Timiș sau la sediul instituţiei, la Biroul de relaţii cu publicul, între orele 8-16.

Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al  Clubului Sportiv Municipal Lugoj”.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul www.primarialugoj.ro, secțiunea „Transparență decizională”. Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată tot în scris.

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 28.07.2023.

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0256/352240, e-mail: contact@primarialugoj.ro, persoană de contact: Iuliana-Alina Chiriac.

 

 

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.