ANUNȚ privind elaborarea proiectului de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Clubului Sportiv Municipal Lugoj

Astăzi, 20.12.2023, Primăria Municipiului Lugoj anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Clubului Sportiv Municipal Lugoj, din subordinea Consiliului Local al Municipiului Lugoj.

 Prin adresa nr. 2858 din 13.12.2023, înregistrată în evidențele instituției noastre sub nr. 16/142006 din 13.12.2023, Clubul Sportiv Municipal Lugoj solicită aprobarea organigramei și statului de funcții.

În conformitate cu prevederile art.129 alin.(2) lit.a), coroborat cu alin.(3) lit.c) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul local exercită atribuţii privind unitatea administrativ-teritorială, organizarea proprie, precum şi organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de interes local şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes local. În exercitarea acestor atribuții, consiliul local aprobă, în condițiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de interes local, reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor autonome de interes local, precum şi înfiinţarea, reorganizarea sau desfiinţarea de societăţi de interes local şi statul de funcţii al acestora.

De asemenea, în conformitate cu prevderile art.129 alin.(2) lit.d) coroborat cu alin.(7) lit.f) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul local exercită atribuții privind gestionarea serviciilor de interes local. În exercitarea acestor atribuții, consiliul local asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind:…sportul.

Clubul Sportiv Municipal Lugoj funcționează în subordinea Consiliului Local al Municipiului Lugoj, ca instituție publică cu personalitate juridică, înființată prin Hotărîrea Consiliului Local al Municipiului Lugoj nr. 45/30.05.2002, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Lugoj nr.105/19.08.2002.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Lugoj nr. 44 din 28.02.2023 au fost aprobate organigrama și statul de funcții ale Clubului Sportiv Municipal Lugoj.

Modificările ce se impun a fi făcute asupra actului administrativ evidențiat mai sus constau în suplimentarea organigramei și a statului de funcții cu   două posturi de execuție, acestea fiind necesare în vederea asigurării unui cadru organizatoric optim pentru realizarea obiectivelor stabilite, respectiv un administrator patrimoniu, cu studii superioare și un post de antrenor volei cu studii medii.

Temeiul legal îl reprezintă:

  • – Prevederile art.5.1 și art.9.2. din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Clubului Sportiv Municipal Lugoj, anexă la H.C.L. nr. 201 din 28.07.2023;
  • – Legea nr.69/2000  a educației fizice și sportului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • – OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include: referatul inițiatorului, adresa Clubului Sportiv Municipal Lugoj , proiectul de hotărâre cu anexele aferente.

Documentaţia poate fi consultată pe pagina de internet a instituţiei, secțiunea „Transparență decizională”, la linkul www.primarialugoj.ro și la sediul instituţiei din Lugoj, Piața Victoriei, nr. 4. Proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Biroul de relaţii cu publicul al instituţiei.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 31.12.2023 ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: contact@primarialugoj.ro; prin poştă, la adresa: Primăria Municipiului Lugoj, Piața Victoriei, nr. 4, Lugoj, jud. Timiș sau la sediul instituţiei, la Biroul de relaţii cu publicul (luni-joi între orele 8-16.30 și vineri între orele 8-14.

Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Clubului Sportiv Municipal Lugoj, din subordinea Consiliului Local al Municipiului Lugoj”.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul www.primarialugoj.ro, secțiunea „Transparență decizională”. Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată tot în scris.

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 28.01.2024.

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0256/352240, e-mail: contact@primarialugoj.ro, persoană de contact: Vago Adela-Vasilica.

 

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.