ANUNȚ: Elaborarea proiectului de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială Comunitară Lugoj

Astăzi, 05.12.2023, Primăria Municipiului Lugoj anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială Comunitară Lugoj.

În conformitate cu prevederile art.129 alin. (2) lit. a) și lit. d), coroborat cu alin. (3) lit. c) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul local exercită atribuţii privind unitatea administrativ-teritorială, organizarea proprie, precum şi organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de interes local şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes local.

În exercitarea acestor atribuții, Consiliul local aprobă, în condițiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de interes local, reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor autonome de interes local, precum şi înfiinţarea, reorganizarea sau desfiinţarea de societăţi de interes local şi statul de funcţii al acestora.

Ca urmare a necesității punerii în aplicare a măsurilor dispuse prin Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, se impune reorganizarea unor structuri prin reducerea unor posturi vacante, înființarea unor posturi în structuri existente și înființarea unor structuri noi cu altă subordonare ierarhică.

Proiectul de hotărâre are la bază următoarele temeiuri legale:

  • -O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
  • -Legea nr. 53/2003 Codul muncii, republicată;
  • -Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
  •  -Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;
  •  -Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung;
  • -Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare.

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include: referatul inițiatorului și textul complet al proiectului de hotărâre (inclusiv anexele).

Documentaţia poate fi consultată pe pagina de internet a instituţiei, secțiunea „Transparență decizională”, la linkul www.primarialugoj.ro și la sediul instituţiei din Lugoj, Piața Victoriei, nr. 4.

Proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Biroul de relaţii cu publicul al instituţiei.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 19.12.2023 ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: contact@primarialugoj.ro; prin poştă, la adresa: Primăria Municipiului Lugoj, Piața Victoriei, nr. 4, Lugoj, jud. Timiș sau la sediul instituţiei, la Biroul de relaţii cu publicul (luni-joi între orele 8-16.30 și vineri între orele 8-14).

Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială Comunitară Lugoj”.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul www.primarialugoj.ro, secțiunea „Transparență decizională”. Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată tot în scris.

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de  12.01.2024.

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0256/352240, e-mail: contact@primarialugoj.ro, persoană de contact: Vago Adela-Vasilica.

 

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.