ANUNȚ DE PARTICIPARE: A sesiunii de acordare a finanțărilor nerambursabile a proiectelor culturale acordate din bugetul local al municipiului Lugoj în anul 2023

Municipiul Lugoj și Consiliul Local al Municipiului Lugoj anunță deschiderea sesiunii pentru acordarea finanțărilor nerambursabile a proiectelor culturale acordate de la bugetul local al Municipiului Lugoj în anul fiscal 2023.

 1. Autoritatea contractantă: Municipiul Lugoj și Consiliul Local al Municipiului Lugoj, cu sediul în localitatea Lugoj, Piața Victoriei, Nr. 4, cod fiscal 4527381, tel. 0256/352240, fax. 0256/350393, web www.primarialugoj.ro anunță deschiderea sesiunii pentru acordarea finanțărilor nerambursabile a proiectelor culturale acordate de la bugetul local al Municipiului Lugoj în anul fiscal 2023.
 2. Reglementări legale privind acordarea de finanțare nerambursabilă: Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice cu modificările și completările ulterioare; Ordonanța Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor și proiectelor culturale, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 186/2003 privind susținerea și promovarea culturii scrise – republicată, cu modificările ulterioare.
 3. Alocația financiară directă din fonduri publice se acordă în vederea desfășurării de către persoanele fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, sau persoanele juridice de drept public sau privat, pentru realizarea unor proiecte culturale, cultural – educative, precum și editurile și redacțiile publicațiilor pentru proiectele din domeniul culturii scrise.
 4. Bugetul disponibil: 2.400.000 lei dintre care:
 • –  Proiecte cu caracter repetitiv ( festivaluri, gale, concursuri artistice, celebrări, proiecte tematice și colective, bienale etc): – 1.150.000
 • – Proiecte cultural – educative: 1.000.000 lei
 • – Promovarea culturii scrise:  150.000 lei
 • – Fond contestații: 100.000 lei
 1. Durata derulării proiectelor: iunie – decembrie 2023.
 2. Documentația de solicitare a finanțării nerambursabile se poate procura de pe site-ul instituției www.primarialugoj.ro .
 3. Solicitanții vor putea depune documentația de solicitare a finanțării, în original la Biroul Relații cu Publicul, cam. 7, Piața Victoriei, nr. 4, Lugoj sau va fi transmisă electronic pe adresa de e-mail contact@primarialugoj.ro .

În cazul în care documentele scrise se transmit în formă electronică, acestora le sunt aplicabile prevederile legale referitoare la semnătura electronică, astfel încât să îndeplinească condiţiile de probă şi de validitate ale unui act juridic.

8. Data limită de depunere a proiectelor este 15.05.2023, respectiv 15 zile de la data publicării pe site-ul instituției, pentru că există riscul ca viitoarele proiecte ce se vor depune să nu poată fi finanțate deoarece procedura de selecție a proiectelor, aprobarea și includerea acestora în agenda culturală de către Consiliul Local al Municipiului Lugoj și încheierea contractelor implică o durată lungă de timp.

9. Criteriile pe baza cărora se atribuie contractul sunt:

 1. Originalitatea proiectului cultural

1.1.Caracterul inovator al proiectului cultural și /sau originalitatea subiectului abordat

 1. Relevanța proiectului cultural

2.1. Relevanța proiectului pentru obiectivele și prioritățile de finanțare ale Municipiului Lugoj

2.2. Relevanța proiectului în privința varietății și calității partenerilor

2.3. Relevanța proiectului pentru obiectivul general și obiectivele specifice

2.4. Obiectivele și rezultatele sunt formulate clar, sunt cuantificabile și în strânsă corelare cu activitățile prevăzute a se realiza și cu grupul țintă – beneficiarii direcți și/sau indirecți ai proiectului.

2.5. Relevanța proiectului pentru dezvoltarea ulterioară a organizației care îl propune

 1. Fezabilitatea proiectului

3.1. Experiența managerială și capacitatea de implementare

3.2. Solicitantul are suficientă experiență și competență în domeniul proiectului cultural propus

3.3. Proiectul este necesar, realist și coerent și activitățile din cadrul lui sunt detaliate în strânsă corelare cu obiectivul general și obiectivele specifice

3.4. Activitatea de comunicare și promovare a proiectului este descrisă clar și realist

3.5. Planificare/programarea activităților este clară și realizabilă (grafic de activități)

3.6. Identificare și gestionarea riscurilor

 1. Durabilitatea proiectului

4.1. Activitățile proiectului vor putea fi continuate și după încheierea acestei finanțări

4.2. Proiectul va avea un impact durabil asupra grupului/grupurilor țintă

 1. Buget

5.1. Cheltuielile estimate sunt necesare în raport cu activitățile propuse pentru implementarea proiectului

5.2. Bugetul este clar, realist și detaliat pe capitole de cheltuieli

 

 1. La încheierea procedurii de evaluare și selecționare rezultatul selecției precum și nivelul sumelor aprobate în vederea încheierii contractelor se va afișa pe site-ul Primăriei Municipiului Lugoj, www.primarialugoj.ro și se va comunica prin corespondență scrisă.

 

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.