Ajutoare pentru încălzirea locuinței în sezonul rece, pentru lugojeni

Lugojenii cu venituri reduse vor primi, în perioada sezonului rece, ajutoare pentru încălzirea locuinței.

Începând cu data de 16 octombrie 2017 se pot depune la sediul Direcƫiei de Asistenƫã Socialã Comunitarã Lugoj (Piaƫa Victoriei nr. 4, camera 14, Compartiment Registraturã, Relaƫii cu publicul) formularele completate, precum şi actele doveditoare privind componenƫa familiei şi veniturile acesteia în vederea  obƫinerii subvenƫiei pentru încãlzirea locuinƫei în perioada 1 noiembrie 2017 – 31 martie 2018.

Programul cu publicul al Comisiei de încãlzire din cadrul D.A.S.C. Lugoj este de luni pânã vineri, între orele 9:00 – 15:00.

Ajutoarele pentru încãlzirea locuinƫei se acordã în temeiul Ordonanƫei de urgenƫã a Guvernului nr. 70 din 31 august 2011, privind mãsurile de protecƫie socialã în perioada sezonului rece, cu modficãrile şi completãrile ulterioare. Modelele formularelor de cerere – declaraƫie pe propria rãspundere pentru acordarea subvenƫiei la încãlzire, lista cu documentele ce trebuie anexate formularului, tranşele ajutoarelor de încãlzire, precum şi lista bunurilor ce duc la excluderea acordãrii ajutorului pentru încãlzirea locuinƫei, pot fi descãrcate de pe site-ul www.dasclugoj.ro.

Faƫã de anii precedenƫi, beneficiarii de ajutor social acordat în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modficãrile şi completãrile ulterioare, precum şi beneficiarii de alocaƫie pentru susƫinerea familiei, potrivit prevederilor Legii nr. 277/ 2010 – republicatã, vor completa formularul “Cerere – declarație pe propria răspundere pentru modificarea cererii de acordare a unor drepturi de asistenƫã socialã sau pentru acordarea unor noi drepturi”.

În cazul persoanelor singure/ familiilor cu venituri reduse se vor efectua anchete sociale la domiciliul solicitanƫilor, în vederea stabilirii veniturilor declarate.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.