Admiterea 2020 la Universitatea Politehnica Timișoara

Ca urmare a aprobării cifrelor de școlarizare pentru învățământul superior de către Ministerul Educației și Cercetării, Universitatea Politehnica Timișoara a repartizat numărul de locuri pe facultăți și domenii de licență. Astfel, UPT oferă, pentru admiterea 2020, la ciclul de licență, 2250 de locuri bugetate și 1025 de locuri cu taxă. Consiliul de Administrație al UPT a aprobat hotărârea privind repartizarea cifrei de școlarizare pentru studiile universitare de licență după cum urmează:

Facultatea de Automatică și Calculatoare (total – 470 de locuri bugetate și 215 cu taxă), cu următoarele domenii de licență:

– Calculatoare și tehnologia informaţiei (155 buget, 25 cu taxă)

– Calculatoare și tehnologia informaţiei – lb. engleză  (80 buget, 10 cu taxă)

– Ingineria sistemelor (175 buget, 45 cu taxă)

– Informatică (60 buget, 35 cu taxă)

– Informatică – ID (100 cu taxă)

Facultatea de Chimie Industrială și Ingineria Mediului (total 118 de locuri bugetate și 57 cu taxă), cu următoarele domenii de licență:

– Inginerie chimică (55 buget, 25 cu taxă)

– Ingineria mediului (30 buget, 20 cu taxă)

– Ingineria produselor alimentare (33 buget, 12 cu taxă)

Facultatea de Construcții (total 217 locuri bugetate și 163 cu taxă), cu următoarele domenii de licență:

– Inginerie geodezică (30 buget, 28 cu taxă)

– Inginerie civilă (103 buget, 70 cu taxă)

– Inginerie civilă în lb. engleză (27 buget, 22 cu taxă)

– Inginerie civilă în lb. germană (27 buget, 23 cu taxă)

– Ingineria instalațiilor (30 buget, 20 cu taxă)

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale (total 290 de locuri bugetate și 115 cu taxă), cu următoarele domenii de licență:

– Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale (240 buget, 60 cu taxă)

– Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale – lb engleză (50 buget, 5 cu taxă)

– Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale – ID (50 cu taxă)

Facultatea de Electrotehnică și Electroenergetică (total 170 de locuri bugetate și 30 cu taxă), pe următoarele domenii de licență:

– Inginerie electrică (90 buget, 15 cu taxă)

– Inginerie energetică (80 buget, 15 cu taxă)

Facultatea de Inginerie din Hunedoara (total 175 de locuri bugetate și 90 cu taxă), cu următoarele domenii de licență:

– Inginerie şi management (35 buget, 23 cu taxă)

– Inginerie electrică și energetică (35 buget, 24 cu taxă)

– Ingineria mediului (28 buget, 2 cu taxă)

– Ingineria autovehiculelor (42 buget, 18 cu taxă)

– Științe inginerești aplicate (35 buget, 23 cu taxă)

Facultatea de Management în Producție și Transporturi (total 190 de locuri bugetate și 30 cu taxă), cu următoarele domenii de licență:

– Inginerie şi management (155 buget, 25 cu taxă)

– Științe administrative (35 buget, 5 cu taxă)

Facultatea de Mecanică (total 400 de locuri bugetate și 205 cu taxă), cu următoarele domenii de licență:

– Ingineria autovehiculelor (80 buget, 30 cu taxă)

– Ingineria transporturilor (35 buget, 20 cu taxă)

– Inginerie mecanică (80 buget, 30 cu taxă)

– Inginerie industrială (45 buget, 20 cu taxă)

– Inginerie industrială-IFR (60 cu taxă)

– Ingineria materialelor (35 buget, 15 cu taxă)

– Științe inginerești aplicate (35 buget, 10 cu taxă)

– Mecatronică şi robotică (90 buget, 20 cu taxă)

Facultatea de Științe ale Comunicării (total 110 de locuri bugetate și 100 cu taxă), cu următoarele domenii de licență:

– Ştiinţe ale comunicării (60 buget, 15 cu taxă)

– Ştiinţe ale comunicării – ID (75 cu taxă)

– Limbi moderne aplicate (50 buget, 10 cu taxă)

Facultatea de Arhitectură și Urbanism (total 110 locuri bugetate și 20 cu taxă), pe următoarele domenii de licență:

– Arhitectură (80 buget, 10 cu taxă)

– Mobilier și amenajări interioare (30 buget, 10 cu taxă)

În numărul total de locuri finanțate de la bugetul de stat sunt incluse 4 locuri destinate candidaților de etnie romă și 100 de locuri pentru tineri proveniți de la licee din mediul rural.

Menționăm, de asemenea, faptul că elevii care obținut premii la olimpiade și concursuri naționale sau internaționale sunt admiși la Universitatea Politehnica Timișoara fără concurs.

În cazul Facultății de Arhitectură și Urbanism, al Facultății de Automatică și Calculatoare și al Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale se organizează concurs de admitere cu probe de verificare a cunoștințelor, iar pentru celelalte facultăți admiterea se face în urma unui concurs de dosare, metodologia de organizare și desfășurare a acestora urmând să fie anunțată în cel mai scurt timp, împreună cu calendarul de desfășurare a înscrierilor și a admiterii.

Absolvenții de liceu care au promovat examenul de bacalaureat și aleg una dintre facultățile Universității Politehnica Timișoara vor avea, ca studenți, o serie de beneficii:

  • Cele mai mari burse din țară (de la MEC și din venituri proprii, care se pot cumula);
  • Cazare pentru toți solicitanții în cămine modernizate (dotate cu conexiune internet, cablu TV, frigider, bucătărie și spălătorie pe fiecare etaj);
  • Masa la restaurantele studențești ale UPT, la prețuri subvenționate;
  • Cea mai modernă bibliotecă din țară;
  • Acces gratuit la cea mai modernă bază sportivă studențească din țară (terenuri de fotbal sintetice și cu iarbă, baschet, 4 terenuri de tenis, săli de sport, bazine de înot interior și exterior, pistă de atletism);
  • Pregătire specială la matematică și fizică;
  • Acces la burse pentru stagii în străinătate prin programul Erasmus+ și prin acorduri bilaterale (Germania, Franța, Spania, Anglia, Olanda, Austria, etc);
  • Transport local și CFR gratuit.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.